Ormen Langes gassrør på plass

september 8, 2006, 13:00 CEST

Torsdag ble den andre gassrørledningen koblet til undervannsanlegget på Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Gjennom et av verdens vanskeligste havbunnsterreng er det nå lagt 600 kilometer med rørledninger for gassproduksjon og frostvæske samt en kontrollkabel for støttesystemer.

Da den andre gassrørledningen ble koblet til endestasjonen på 850 meters dyp torsdag, markerte det slutten på flere års planlegging, nitidig kartlegging og omfattende bearbeiding av havbunnen på strekningen mellom feltet og gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Verdens to største leggefartøyer, "S7000" fra Saipem og "Solitaire" fra Allseas, har hatt hovedrollene under rørleggingen i sommer. I tillegg har 11 andre store spesialfartøyer og flere støttefartøyer deltatt i rørleggingen.

"Solitaire" startet leggingen av gassrør 14. juli. Fartøyet startet leggingen fra et punkt 33 kilometer fra land, der første fase av rørleggingen ble avsluttet i fjor.

Fra 5. august ble "S7000" satt inn under den mest krevende delen av rørleggingen, fra 550 meters dyp i raskanten for Storeggaraset (100 kilometer fra land) og fram til feltet.

Tett oppfølging
Hydros leder for offshore-aktivitetene av Ormen Lange-utbyggingen, Einar Kilde, er svært fornøyd med at tidsplanen for rørleggingen har vært holdt, selv om etterspørselen etter disse spesialfartøyene er svært stor for tiden. I en periode på forsommeren var det usikkert om "Solitaire" ville bli ferdig med en annen rørleggingsoperasjon i tide i forhold til tidsplanen for Ormen Lange.

– Vi klarte å få "Solitaire" fram i tide til rørleggingsstart i juli og har deretter hatt fullklaff med været. Koordineringen av virksomheten til de mange fartøyene har fungert svært godt, fordi vi har hatt en tett oppfølging av de ulike kontraktørene underveis. Derfor har vi kunnet sette inn korrigerende tiltak tidlig når det har vært behov for det, sier Kilde.

– Det er en takknemlig jobb å være prosjektleder for et så sterkt team som vi har under disse operasjonene. Hydros solide erfaring med store utbyggingsprosjekter bidrar til at vi har fagfolk som kan holde oss i ørene og sørge for at vi tar riktige avgjørelser, sier Kilde.

720 kilometer
Når offshore-aktivitetene er ferdige i midten av oktober, er det etter hele 2.600 fartøydøgn med å legge alle bitene på plass i det gigantiske Ormen Lange-prosjektet.

Da gjenstår bare leggingen av en kontrollkabel før rørleggingen er komplett. Denne kabelen legges neste sommer. Til sammen vil det da ligge 720 kilometer med rørledninger for gassproduksjon og frostvæske og kabler for støttesystemer mellom feltet og gassanlegget på land.

For utbyggingsoperatøren Hydro og partnerne koster det 66 milliarder kroner å bygge ut Ormen Lange-feltet med undervannsinstallasjoner, rørledninger og prosessanlegg på land. Når gasstrømmen i oktober neste år blir åpnet gjennom Langeled, verdens lengste undersjøiske rørledning, vil det norske feltet kunne forsyne britiske forbrukere med 20 prosent av gassen de trenger.