Kjøper forings- og produksjonsrør for 3 milliarder

september 8, 2006, 13:30 CEST

Hydro har tildelt selskapet Mitsui & Co. Norway en rammekontrakt for levering av forings- og produksjonsrør og tilhørende tjenester for alle Hydros boreoperasjoner på norsk kontinentalsokkel. Kontraktsverdien er totalt på 3 milliarder kroner.

Kontrakten gjelder for en periode på fire år og har opsjoner for utvidelse i inntil fire år.

Mitsui skal levere forings- og produksjonsrør fra Japan og Storbritannia, i tillegg til tjenester knyttet til lagrings-, klargjørings- og maskinverkstedstjenester i Norge.

Rammekontrakten omfatter kun Hydros virksomhet på norsk sokkel, men har opsjon for utvidelse til også å gjelde selskapets internasjonale aktiviteter.

Stor boreaktivitet
Både i Hydro og i oljeindustrien for øvrig er det stor boreaktivitet for tiden, noe som bidrar til stor etterspørsel etter forings- og produksjonsrør, som denne kontrakten gjelder.

Økningen av Hydros boreaktivitet på norsk sokkel fortsetter i 2007. På det meste vil det pågå åtte boreoperasjoner parallelt fra innleide borerigger. I tillegg kommer boring som er planlagt fra seks faste installasjoner.

Størst vil boreaktiviteten bli i Troll-området i Nordsjøen, der tre borerigger vil være i virksomhet samtidig. Også i Fram- og Oseberg-områdene vil borevirksomheten være hektisk.