Hendelse på boreriggen Bideford Dolphin

september 10, 2006, 20:00 CEST

Natt til 10. september inntraff et utslipp av et oljebasert mud og baseolje på havbunnen fra boreriggen Bideford Dolphin i forbindelse med brudd i et rør under boreoperasjon.

Utslippet er foreløpig beregnet til ca 50 m3. Brønnen er sikret og det er ikke fare for ytterligere oljesøl i tilknytning til hendelsen.

Beredskapsorganisasjonen ble mobilisert og oljevernressurser ble satt inn i området. Det er ikke observert olje på havoverflaten i tilknytning til hendelsen, men observasjonsaktiviteter vil foregå regelmessig i ett døgn fremover.

Hendelsen blir gransket.

Boreriggen ”Bideford Dolphin” eies av Fred Olsen Energy asa men borer for tiden for Hydro i Osebergområdet.