Støtte til nytt Redd Barna-program

september 12, 2006, 08:00 CEST

"ABC redder barna" heter en ny utdanningskampanje som nå lanseres av Redd Barna. Målet er å sikre skolegang for åtte millioner barn i et tjuetall land i krig og konflikt. Både den norske regjeringen og Hydro gir et særskilt tilskudd.

Redd Barna i Norge er initiativtaker sammen med Save The Children, den internasjonale Redd Barna-alliansen. Da programmet ble presentert tirsdag, ble det også gjort kjent at Regjeringen bidrar med 100 millioner kroner.

Hydro har en fast samarbeidsavtale med Redd Barna og gir en million kroner i tillegg, øremerket for utdanningskampanjen.

Ønsker flere faste givere

– Rundt 3.000 av Hydros ansatte er i dag faste givere til Redd Barna gjennom vår lønnsgiv-kampanje. Vi ønsker å gjøre det enkelt for flest mulig ansatte å bidra og iverksetter derfor en egen kampanje for dette. Flere faste givere i Hydro vil gi mulighet til et bedre liv for barn i de landene der Redd Barna har virksomhet. Økte inntekter vil i første omgang være øremerket for "ABC redder barna", forklarer Morten Grusd, Hydros ansvarlige for sponsorengasjementer.

I fattige land herjet av krig står fire av ti barn uten skoletilbud. Redd Barnas nye internasjonale satsing har som mål å gi skolegang til millioner av barn som er rammet av krig og konflikt.

– Utdanning redder liv. Det gir barn beskyttelse og nødvendige kunnskaper for å unngå fattigdom, holde seg friske og ha et håp for framtiden, sier generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna.

Global utfordring

En ny rapport fra Redd Barna, kalt "ABC redder barna – Utdanning for barn i land rammet av væpnet konflikt", viser at 115 millioner barn verden over er uten skolegang. Dette er nesten en femtedel av verdens barn. En stor del av barna bor i fattige land rammet av krig og konflikt.

Skole for alle innen 2015 er et av FNs tusenårsmål. Redd Barnas rapport viser at det ikke gjøres nok til å oppnå målet om skolegang for barn som har fått sine liv ødelagt av væpnet konflikt.

En bedre framtid

– Redd Barna skal gjøre det vi kan for å sikre skolegang til så mange av disse barna som mulig. Vi ønsker å vise det internasjonale samfunnet at det er mulig å gi dem et håp for framtiden. Retten til å gå på skole gjelder for alle barn. Utdanning for alle betyr utdanning for alle, sier Brækken.

Utdanningskampanjen "ABC redder barna" skal sikre skolegang for åtte millioner barn i om lag 20 land som er berørt av krig og konflikt.