Skip to content

Blair og Stoltenberg åpner Langeled

september 14, 2006, 10:00 CEST

Den britiske statsministeren Tony Blair skal sammen med statsminister Jens Stoltenberg stå for den offisielle åpningen av gassrørledningen Langeled i London 16. oktober, med Hydro som vertskap. Langeled inngår som en viktig del av den Hydro-opererte Ormen Lange-utbyggingen.

Åpningsseremonien i London markerer at den sørlige delen av Langeled, mellom Sleipner-feltet og mottaksanlegget i Easington, er ferdigstilt og at gasseksporten til Storbritannia gjennom dette gassrøret er i gang.

– Vi var spente på om Blair ville delta i åpningen av Langeled, men det viste seg ikke å være så vanskelig å få ham til å takke ja. Vi er stolte av at statsministrene fra begge land ønsker å delta. Det forteller mye om relasjonene mellom Storbritannia og Norge, og om Norges betydning som gassnasjon. Dette blir en stor dag for oss som har vært ansvarlige for hele prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen i Hydro.

Presenterer Langeled

Under åpningen vil konsernsjef Eivind Reiten ønske velkommen og presentere Langeled-prosjektet, før de to statsministrene markerer at gasseksporten fra Norge til Storbritannia er i gang. Deretter blir det holdt et energiseminar, hvor energimistrene Odd Roger Enoksen og Malcolm Wicks skal delta.

Barn fra Easington og Aukra i Møre og Romsdal skal delta under åpningsseremonien, i tillegg til en rekke fremtredende representanter for det offisielle Storbritannia og Norge, samt fra olje- og gassindustrien og finansmiljøet.

Statssekretær Morten Wetland ved Statsministerens kontor understreker at det er grunn til å være stolt av dette norske bidraget til forsyningssikkerheten i det britiske gassmarkedet.

Før den offisielle åpningen i London skal det holdes en folkefest i Easington, 14. oktober, hvor hele landsbyen er invitert til et stort engelsk teselskap.

Verdens lengste
Den 1.200 kilometer lange rørledningen Langeled er verdens lengste undersjøiske gassrørledning og forbinder Ormen Lange-feltets gassanlegg på Nyhamna i Aukra kommune med mottaksanlegget i Easington på nordøstkysten av England.

Ormen Lange-feltet i Norskehavet vil kunne forsyne Storbritannia med 20 prosent av landets gassbehov, når det starter produksjonen i oktober neste år.