Liv i Tornerose

september 15, 2006, 07:45 CEST

Statoil har påvist gass i en undersøkelsesbrønn i Tornerose-strukturen i Barentshavet. Funnet vurderes med tanke på en utvidelse av anlegget for flytende naturgass (LNG) på Melkøya i Finnmark.

– Dette er oppløftende. Funnet styrker muligheten for en utvidelse av Hammerfest LNG på Melkøya, og er dermed et viktig ledd i arbeidet med å øke ressursgrunnlaget i området, sier Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

En videreutvikling av Hammerfest LNG vil imidlertid kreve gassressurser utover det Tornerose potensielt kan bidra med. Statoil har en tett leteplan for områder i Barentshavet.

– Funnet i Tornerose bekrefter at vi er på rett vei. Det er liv laga i denne strukturen, sier Dodson.

Letebrønn 7122/6-2 i utvinningstillatelse 110B påviste gass i flere sandsteinlag av sen trias alder. Brønnen ble boret av riggen Polar Pioneer på 408 meter vanndyp. Brønnen ble boret til total dybde på 3057 meter under havnivå. Tornerose-strukturen ligger om lag 60 kilometer øst for Snøhvit-feltet og rundt 100 kilometer nordvest for Hammerfest.

Operasjonen i Tornerose-strukturen skal i denne omgang ferdigstilles 19. september, da blir brønnen permanent plugget og forlatt. Operatøren Statoil planlegger imidlertid videre boring i Snøhvit-området i 2007/2008.

Polar Pioneer blir nå overtatt av ENI for å bore undersøkelsesbrønn 7122/7-4 på Goliat-strukturen i utvinningstillatelse 229, hvor Statoil også er rettighetshaver.

Statoil er operatør for Tornerose og har en andel på 33,53 prosent. Øvrige rettighetshavere er Petoro (30), Total E&P Norge (18,40), Gaz de France Norge (12), Hess Norge (3,26) og RWE Dea Norge (2,81).