Statoil styrker sin posisjon i Mexicogolfen 

september 18, 2006, 07:00 CEST
Statoil betaler 700 millioner USD til PXP for disse rettighetene. I tillegg gir PXP Statoil førsteretten til å forhandle om kjøp av PXPs øvrige dypvannsandeler i Mexicogolfen.

– Dette kjøpet styrker Statoils posisjon i Mexicogolfen. Oppbyggingen av vår dypvannsportefølje i Mexicogolfen startet i 2004. Da inngikk vi en avtale med Chevron om kjøp av en andel i et leteprospekt. Året etter inngikk vi en lignende avtale med ExxonMobil. I 2005 kjøpte vi hele EnCanas dypvannsportefølje i Mexicogolfen.

– EnCana-avtalen har gitt meget gode resultater - oljefeltet Tahiti er under utbygging, og nylig ble det gjennomført en vellykket brønntest på Jack-feltet, sier Peter Mellbye, konserndirektør for internasjonal undersøkelse og produksjon.

- Vi er svært glade for å inkludere funnene Big Foot og Caesar i porteføljen vår, legger han til.

Mellbye berømmer PXP for dypvannsporteføljen selskapet har bygd opp i området.

De nye andelene ligger innenfor Statoils satsingsområde i amerikansk del av Mexicogolfen – kalt The greater Tahiti area. Avtalen omfatter:
  • Det Shell-opererte Caesar-funnet, der Statoil får en andel på 17,5 prosent.
  • Det Chevron-opererte Big Foot-funnet, der Statoil får en andel på 12,5 prosent.
  • Det Chevron-opererte leteprospektet Big Foot North, der Statoil får en andel på 12,5 prosent.

Caesar-funnet ligger mellom de Chevron-opererte Tahiti- og Tonga-funnene. Statoil har en andel på 25 prosent i begge. Tahiti-feltet er under utbygging og skal etter planen settes i produksjon i 2008.

Big Foot-funnet i Walker Ridge-området har samme type geologi som Tahiti og Caesar. Big Foot ligger i nærheten av de Chevron-opererte Jack- og St. Malo-funnene, der Statoil har andeler på henholdsvis 25 og 6,25 prosent. Avhengig av valg av utbyggingsløsninger, forventes det at Jack og St. Malo settes i produksjon etter 2010.

- PXP har lykkes i å få tilgang til prospekter av høy kvalitet. Vi ser fram til å samarbeide videre med PXP etter hvert som deres dypvannsportefølje i Mexicogolfen modnes, sier Øivind Reinertsen, direktør for Statoils aktiviteter i Mexicogolfen.

- Statoil er i ferd med å bygge opp en kompetent og dyktig organisasjon i Houston. Vår tunge teknologi- og prosjekterfaring fra krevende utbygginger på norsk sokkel blir vårt viktigste bidrag i utviklingen av komplekse dypvannsprosjekter i Mexicogolfen.

Endelig ikrafttreden av avtalen (closing) og betaling forventes å finne sted i begynnelsen av november. Eksisterende rettighetshavere har forkjøpsrett i 30 dager etter kunngjøring av avtalen.Stort kart (pdf-fil)For mer informasjon:
Presse

Rannveig S. Stangeland, informasjonssjef, +47 48 12 59 78 (mobil), +47 51 99 26 42 (kontor)

Investor relations

Lars Troen Sørensen, direktør for Investor relations, +47 90 64 91 44 (mobil)

Geir Bjørnstad. Direktør for Investor relations USA, +1 (203) 978 69 50 (mobil)

Statoil inviterer til telefonkonferanse klokken 14.00 CET.
Innringere i Norge: 800 80 119
Innringere utenfor Norge: +47 23 00 04 00