Tørr brønn på Antares

september 19, 2006, 08:00 CEST

Statoil har avsluttet boringen av letebrønn 6406/3-7 på Antares-prospektet på Haltenbanken, uten å ha funnet hydrokarboner. Nå skal det bores tre nye letebrønner i området.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 314. Hensikten med brønnen var å undersøke mulighetene for olje og gass i Jura-formasjonen. Brønn 6406/3-7 ble boret av den halvt nedsenkbare boreriggen West Alpha på 275 meters vanndyp.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at  brønnen var tørr, men brønnen var viktig for å avklare potensialet i området. Det sier Tim Dodson, direktør for leting norsk sokkel.

Antares-prospektet ligger sør for Åsgard-feltet på Haltenbanken. Undersøkelsesbrønn 6406/3-7 ble boret til et totalt dyp på 4502 meter under havoverflaten, og den ble avsluttet i bergarter av tidlig Jura alder. Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist, og brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
 
Dodson understreker at det er ytterligere tre interessante prospekt i området som skal bores i 2006 og 2007.
 
- Dette er brønner som skal bores i rask rekkefølge, og de vil bli viktige for å avklare potensialet i området, sier han.

Antares ligger i et annet geologisk område, og har derfor ingen innvirkning på sannsynlighet og ressursestimat for de tre brønnene som nå skal bores.
 
Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 314 er Statoil (45 prosent), Hydro (35) og ExxonMobil (20).

West Alpha vil nå fortsette med boring av en letebrønn i utvinningstillatelse 255 operert av Shell.