Økt overnattingskapasitet for Ormen Lange-prosjektet på Nyhamna

september 21, 2006, 10:00 CEST

Ormen Lange-prosjektet har inngått avtale med Hurtigruten Group ASA om å utvide overnattingskapasiteten på Nyhamna med ytterligere ett skip. Dermed øker kapasiteten med rundt 150 senger fra 1. oktober. Kontraktens verdi er på 30 millioner kroner.

Følgende skip er i bruk på Nyhamna:

  • MS “Kong Harald”: 04.09 – 31.12.06
  • MS “Narvik”: 01.10 – 21.10.06
  • MS “Midnatsol”: 22.10 – 30.11.06

Det etablerte anleggshotellet har kapasitet til i underkant av 3.000 personer, men har den siste tiden hatt svært høyt belegg. Gjennom avtalen med Hurtigruten blir hotellet avlastet, samtidig som fleksibiliteten økes til å ta unna mannskapsvariasjoner fra dag til dag.

For å ta unna mannskapsvariasjonene har en del mannskaper som tilhører Ormen Lange-prosjektet, til nå vært innlosjert på hotell i Molde-området. Med dette tiltaket blir presset på hotellene i nærområdet mindre.

Personell som innlosjeres på Hurtigruten, vil få det samme velferdstilbudet som annet personell på Nyhamna.

Den landbaserte utbyggingen av Ormen Lange-prosjektet er i dag 80 prosent ferdig. Totalt er Ormen Lange/Langeled-prosjektet 84 prosent ferdigstilt. Utbyggingen er i rute og skal være ferdig i oktober 2007.