Kristin åpner Kristin

september 21, 2006, 07:30 CEST

Et svennestykke i banebrytende teknologi møter finansminister Kristin Halvorsen når hun i dag, 21. september, foretar den offisielle åpningen av det Statoil-opererte Kristin-feltet i Norskehavet.

Gass- og kondensatfeltet, som ligger i den sørlige delen av Haltenbanken, kjennetegnes av høyt trykk i reservoaret (910 bar) og høy temperatur (rundt 170 grader celsius). Det er høyere trykk og temperatur enn i noe annet felt som er bygd ut på norsk sokkel.

– Prosjektet har vært teknologisk krevende, og vi har mestret utfordringene det medfører å bygge ut et felt som har en kombinasjon av høyt trykk og høy temperatur i et reservoar som ligger nesten 5000 meter under havbunnen, sier produksjonsdirektør for Kristin, Eileen Buan.


Finansminister Kristin Halvorsen ankommer Kristin-plattformen 21. september. Foto: Øyvind Hagen


Kristin er det første feltet i verden med undervannsanlegg for slike ekstreme forhold, og operatøren Statoil så fra dag én nødvendigheten av å være tett på i samarbeidet mellom ulike fagmiljøer.

Reservoaregenskapene i gass- og kondensatfeltet er svært utfordrende. Det har derfor vært nødvendig å utvikle ny teknologi for å kontrollere og utvinne ressursene på en kostnadseffektiv måte.

Kristin-feltet bygges ut med tolv produksjonsbrønner fordelt på fire produksjonsrammer knyttet til en halvt nedsenkbar plattform. Ni av brønnene bores som høyvinkelbrønner. Hensikten er å sikre produksjonsvolum og øke verdiskaping fra Kristin. Det gjenstår å ferdigstille (komplettere) fire brønner, noe som er utfordrende fordi brønnene skal bores mens det pågår produksjon.

I dag produserer Kristin rundt 10 millioner kubikkmeter gass i døgnet, og anlegget går med bra regularitet, opplyser Eileen Buan. Produksjonen startet 3. november 2005.
Produksjonskapasiteten på Kristin er 125.000 fat kondensat og vel 18 millioner kubikkmeter rikgass per dag.