Støtter kunnskapsløftet med klassesett om energi

september 22, 2006, 10:20 CEST

Hydro lanserte "Den store energiboksen" under Forskningsdagene fredag og lørdag, i tillegg til å delta med stand på forskningstorgene både i Bergen og Oslo. Målet er å spre kunnskap om olje og gass og bidra til å øke interessen for realfag blant skoleungdom.

— Vi håper skolesettet “Den store energiboksen” vil stimulere interessen og nysgjerrigheten om realfag i ungdomsskolen. Boksen setter olje og gass inn i en energisammenheng og er spesielt tilrettelagt for å støtte Kunnskapsløftet i skolen, sier konserndirektør Hilde Merete Aasheim i Hydro.

Hun har blant annet ansvar for å følge opp selskapets bidrag til etableringen av et nytt, nasjonalt vitensenter i Bergen. Hydro besluttet å støtte senteret med 100 millioner kroner over ti år som ledd i selskapets 100-årsjubileum i 2005.

– Felles for både støtten til Vitensenteret, satsingen på energiboksen og deltakelsen på Forskningsdagene er et ønske om å bidra til å øke interessen for realfag blant unge og barn i Norge. Norges framtid vil være avhengig av at neste generasjon har ledende ingeniør- og teknologikompetanse, sier Aasheim.

Lanseres på Forskningstorget

Energiboksen blir presentert under Forskningsdagene i Oslo og Bergen fredag og lørdag, der forskere fra Hydros forskningssentre i Bergen og Porsgrunn blant annet vil demonstrere hvordan olje er lagret i sandstein langt nede i undergrunnen.

Denne typen praktiske eksperimenter er typisk for innholdet i Energiboksen, eksperimentene er bygd opp rundt det pedagogiske prinsippet "se, føl og lær" for å illustrere hvordan fenomener i naturen fungerer.

Energiboksen er beregnet på elever i 8. til 10. klasse og inneholder et fossil, ulike bergarter, molekylsett og oljeprøver. I tillegg inneholder den forsøk, filmer og faktastoff om energi og lenker til interessante nettsteder hvor elevene kan finne mer informasjon.

Skoleklasser som besøker forskningstorgene, kan også delta i en konkurranse der premien er 5.000 kroner.

I tillegg støtter Hydro utgivelsen av eksperimentboken "Kule Eksperimenter", som selges av de regionale vintensentrene. Også dette heftet legger vekt på praktiske forsøk for å stimulere interessen for realfag.

I første omgang er Den Store Energiboksen produsert til 400 eksemplarer og Hydro vil avvente tilbakemelding fra mottakerne. Dersom mottakelsen er god vil Hydro distribuere pakken til samtlige ungdomskoler i landet.

Slik bestiller du Den Store Energiboksen:

Den Store Energiboksen sendes ut på bestilling. For å få boksen tilsendt må en lærer ved ungdomsskolen sende en e-post til dokumentsenteret.notodden@hydro.com

Sett "Den store energiboksen -bestilling" i tittelfeltet i eposten. Legg ved skolens navn, lærers navn og leveringsadresse. Den Store Energiboksen vil bli fritt tilsendt innen en uke.