Skip to Content
no

Vil utvide gasslager i Storbritannia

september 24, 2006, 23:00 CEST

Statoil vil sammen med energiselskapet Scottish and Southern Energy (SSE) søke om tillatelse til å utvide gasslagringsområdet i Aldbrough på den britiske østkysten.

Statoil og SSE har kjøpt land som grenser til det eksisterende Aldbrough-området hvor det nå bygges ni underjordiske gasslagre. Selskapene har søkt tillatelse fra lokale myndigheter om å doble lagringskapasiteten med ytterligere ni gasslagre.

Utvidelsen vil i hovedsak skje under bakken. Eksisterende infrastruktur over bakken vil bli utvidet i liten grad.

En utvidelse av kapasiteten ved Aldbrough vil være med å sikre Storbritannia nok gass gjennom perioder med høyt energiforbruk.

Prosjektsamarbeidet mellom Statoil og SSEs datterselskap Hornsea om utbyggingen av gasslagrene i Aldbrough er godt i gang. Første del av utbyggingen vil gi en lagringskapasitet på om lag 420 millioner kubikkmeter gass. Utvidelsen det nå søkes om vil øke kapaisteten med ytterligere 420 millioner kubikkmeter.