Avtale sikrer gjennomføringen av Gjøa

september 28, 2006, 23:30 CEST

Aker Kværner og Statoil undertegnet 29. september en intensjonsavtale for bygging og sammenstilling av dekket på den halvt nedsenkbare Gjøa-plattformen.Partene har nå som mål å inngå en endelig kontrakt hvor Aker Kværner får ansvaret for detaljprosjektering, innkjøp, bygging og sammenstilling av dekk samt sammenstilling av dekk og skrog på Gjøa-plattformen.

- Denne avtalen bidrar til å sikre gjennomføringen av Gjøa-utbyggingen i Nordsjøen i et vanskelig marked, sier Kjetel Rokseth Digre, som er prosjektleder for Gjøa.

Aker Kværner arbeider fortsatt med forprosjekteringen på Gjøa. Når denne blir fullført i løpet av oktober, er partene forberedt på å signere endelig byggekontrakt for Gjøa. Da blir også endelig kontraktverdi offentliggjort.

- Aker Kværner kjenner godt utbyggingsløsningene på Gjøa gjennom forprosjekteringen. Aker Kværner har også gjennomført en rekke andre lignende prosjekter for Statoil og andre selskaper på norsk sokkel. Vi forventer at Gjøa skal høste fra erfaringene fra disse prosjektene med hensyn til presisjon i sluttkvalitet og leveranse til riktig tid og riktig kostnad, sier Digre.

Gjøa-prosjektet vil i tiden framover inngå kontrakter for rigg, undervanns produksjonsanlegg, skrog, boligkvarter, rørstål, kabler, fleksible stigerør og installasjon av rør.

Oppstart av olje- og gassproduksjon er ventet i 2010.

Endelig gjennomføring av kontrakten er avhengig av partnernes tiltredelse til innsending av planer for utbygging, anlegg og drift (PUD/PAD) og at myndighetene godkjenner planene.

Gjøa ligger i blokkene 35/9 og 36/7. Feltet ble påvist i 1989. Reservene er beregnet til 82 millioner fat olje og kondensat og 40 milliarder kubikkmeter gass. Gassen skal sendes i den britiske rørledningen Flags til St. Fergus i Skottland. Oljen skal gå i rør til Troll II-ledningen og videre til det Statoil-opererte Mongstad-raffineriet i Hordaland.

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa, mens Gaz de France overtar som driftsoperatør når feltet settes i produksjon. Partnerne i Gjøa-lisensen er Gaz de France (30 prosent), Petoro (30) Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8).