Omfattende søknad om nye letelisenser i modne områder

september 29, 2006, 12:20 CEST

Hydro leverte fredag inn en omfattende søknad om nye leteområder på norsk sokkel. Søknaden er en del av myndighetenes årlige tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO).

Den årlige ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble innført i 2003.

– Tildelingene av nytt areal gir oss anledning til å utforske nærmere de modne område på norsk sokkel. Ny letevirksomhet i disse områdene kan gi muligheter for å utnytte eksisterende infrastruktur og gi økt oljeutvinning, sier Lars Christian Alsvik, leder av sektoren Utvikling Norge i Hydros forretningsområde Olje & Energi.

– Selv etter mange års aktivitet ligger det fremdeles mye ressurser i modne områder på sokkelen. Årlige tildelinger i modne områder legger til rette for en jevn og effektiv utforskning av disse områdene, sier han.

Søknadsfristen for årets TFO-konsesjonsrunde gikk ut fredag 29. september.

Hydro har et omfattende leteprogram på norsk sokkel og vil i løpet av de neste årene bore letebrønner i både Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

Tildeling før årsskiftet

– Med utlysingen av TFO 2006 får industrien tilgang til omfattende leteområder. Det er et betydelig antall blokker med prospektive muligheter for industrien i årets TFO-runde. Det er viktig at industrien fortsatt har et høyt fokus mot god utnyttelse av eksisterende infrastruktur gjennom utvikling av tilleggsressurser i modne deler av norsk sokkel, uttalte olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, da myndighetene gikk ut med utlysingen av TFO 2006 i februar.

Utlysingen av TFO 2006 er den tredje største utlysingen siden første konsesjonsrunde i 1965 og omfattet på utlysingstidspunktet i alt 192 blokker eller deler av blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Olje- og energidepartementet planlegger tildeling av leteblokker i desember.