Hydro vurderer aluminiumproduksjon i Angola

september 29, 2006, 12:00 CEST

Hydro ser på mulighetene for aluminiumproduksjon i Angola, som ledd i strategien om å posisjonere seg i land med gode rammevilkår for energiforsyning.

I samarbeid med myndighetene i Angola har Hydro nå diskutert mulighetene for å gå inn i en neste fase med utredninger og utarbeiding av en mulighetsstudie.

Gjennomføing av store prosjekter er et av Hydros kompetanseområder og er relevant både for forretningsområdet Olje & Energi og for selskapets aluminiumområde. Som ledd i forretningsutviklingen ser Hydro på muligheter flere steder der energi er tilgjengelig til konkurransedyktige priser.

Hydro har vært i Angola i mer enn 15 år og deltar i prosjekter innen olje og gass-sektoren.

Det nye konseptet som Hydro ser på i samarbeid med myndighetene i Angola, omfatter et vannkraftanlegg med en kapasitet på 1.635 MW og et aluminiumverk med en årskapasitet på 600.000 tonn primærmetall. Det er foreløpig ikke besluttet noe om eventuell eierandel for Hydro, dersom en slik utbygging i Angola skal realiseres.

Hydro har tidligere annonsert et joint venture-prosjekt i Qatar om å bygge et aluminiumanlegg i verdensklasse. Det skal starte produksjonen i 2009 og vil nå full kapasitet i 2010.