Statoil reviderer produksjonsmål for olje og gass 

september 29, 2006, 07:30 CEST

Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) reviderer ned sitt mål for olje- og gassproduksjon for 2007 med om lag tre prosent.

Produksjonen i 2006 forventes å bli om lag tre prosent lavere enn tidligere prognose. Selskapet forventer likevel en produksjonsvekst på 14 prosent fra 2006 til 2007.

Revideringen av prognosene representerer ikke en endring av Statoils olje- og gassreserver, men dreier seg om utsatt produksjon.

Produksjonen i 2006 forventes å bli 1 140 000 fat oljeekvivalenter per dag, basert på en oljepris på 60 USD per fat.

Produksjonsmålet for 2007 justeres ned til 1 300 000 fat oljeekvivalenter per dag (oe/d) fordelt med ca. 1 060 000 fat oe/d fra norsk sokkel og ca. 240 000 fat oe/d internasjonalt. Målet er basert på en oljepris på 60 USD per fat for perioden 2005 til 2007, og er en reduksjon på om lag tre prosent.

Som en direkte konsekvens av redusert produksjon, vil produksjonskostnadene per fat øke både for 2006 og 2007.

Statoil redegjorde i juli for utfordringer som har betydning for produksjonen og forutsetningene for selskapets produksjonsmål. Komplekse tekniske utfordringer i prosjekter med krevende reservoarer fører til forskyvninger som påvirker produksjonsanslagene.

På Kristin vil opptrappingen av produksjonen bli ytterligere forskjøvet. Oppkjøringen av brønner må gjøres varsomt for å sikre stabilitet i reservoaret, og platå forventes i løpet av første kvartal 2007, forutsatt at kompletteringen i vintersesongen går som planlagt.

Tekniske og kapasitetsmessige utfordringer innen bore- og brønnområdet på noen av de etablerte oljefeltene fører til utsatt produksjon både i 2006 og 2007. Dette gjelder hovedsakelig i deler av Tampen-området. Blant annet er det behov for å forsterke boreanlegget på Gullfaks A for å fullføre den komplekse Gulltopp-brønnen, der produksjonsstart er forventet i andre kvartal 2007. Tiltak er iverksatt med sikte på å øke boreeffektiviteten.

Gassalget for inneværende år forventes å bli lavere grunnet redusert gassavtak fra kundene. For 2006 og 2007 er det også lagt til grunn en noe lavere utnyttelse langs Troll-, Kvitebjørn- og Visund-aksen.

Kapasitetsbegrensninger i industrien fører til at det nå forventes mindre forsinkelser i oppstart på enkelte Statoil- og partneropererte småfelt.

Internasjonalt blir produksjonen påvirket av forsinkelser og utfordringer i forbindelse med oppstart av felt som In Amenas, Dalia og South Pars. Videre er det nå besluttet å framskynde vedlikehold av Sincor tungoljeanlegg i Venezuela fra 2008 til 2007.


Kontaktpersoner:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR: + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør IR USA, +1 (203) 978 69 50 (mobil)

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør: + 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)