Skip to Content
no

Første gassen gjennom Langeled solgt i det britiske markedet

oktober 1, 2006, 08:00 CEST

Det nye gassåret startet søndag 1. oktober med norske gassleveranser transportert gjennom den nye rørledningen Langeled til det britiske markedet. Statsministrene Tony Blair og Jens Stoltenberg vil foreta den offisielle åpningen av Langeled i London mandag 16. oktober.

- Dette er en viktig milepæl for Norge og partnerne i Langeled-lisensen. Med Langeled får vi enda større fleksibilitet i det norske gasstransportsystemet, noe som gir oss muligheten til å sende mer gass til det britiske markedet, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, direktør med ansvar for Hydros markedsaktiviteter.

Den sørlige delen av Langeled ble som planlagt satt i regulær drift søndag 1. oktober, men Hydro solgte allerede onsdag noe av testgassen gjennom Langeled på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point).

Utfordrende oppgave

- Å bygge Langeled med 100.000 rørbiter som skulle sveises sammen til verdens lengste undersjøiske gassrørledning på 1.200 kilometer, samt modifikasjoner på Sleipner og bygging av mottaksanlegg i Easington, har vært en stor utfordring både logistikkmessig og HMS-messig, sier Tom Røtjer, Hydros prosjektdirektør for Ormen Lange og Langeled-utbyggingen.

- Det er med stor glede vi nå kan sende gass gjennom den sørlige delen av Langeled som forbinder gassknutepunktet Sleipner på norsk sokkel med Easington i England, samtidig som vi er i ferd med å legge de siste rørene på den nordlige delen av Langeled som vil forbinde prosessanlegget på Nyhamna i Aukra med Sleipner, sier han.

Takket være god prosjektledelse og gjennomføring i en gunstig markedssituasjon blir Langeled fullført nærmere tre milliarder kroner under budsjett.

Hydro er operatør for utbyggingen av Ormen Lange/Langeled-prosjektet, mens Statoil har prosjektledelsen av Langeled i samarbeid med Hydro. Gassco overtok 1. september som operatør for gassrørledningen Langeled, inklusive mottaksterminalen i Easigton.

Stor gasseksport

Langeled er den andre direkte eksportrørledningen til Storbritannia fra norsk kontinentalsokkel og har kapasitet til å transportere 70 millioner kubikkmeter gass hver dag. Når Ormen Lange-feltet i Norskehavet starter å produsere i oktober 2007, vil dette feltet kunne forsyne Storbritannia med opp til 20 prosent av deres gassbehov gjennom flere tiår. Fra før av har Vesterled transportert gass fra norsk sokkel til Storbritannia.

Hydro har siden 2001 doblet gasseksporten fra 5 til 10 milliarder kubikkmeter i året. Det er ventet at økningen vil fortsette, og at eksporten vil være på om lag 16 milliarder kubikkmeter i 2010, når produksjonen fra Ormen Lange vil være på platå. På det tidspunktet vil også Norge gå fra å være den tredje største til å bli den nest største gasseksportøren i verden.