Gass til britene gjennom Langeled

oktober 2, 2006, 08:00 CEST

Gass fra Sleipner- og Troll-feltene i Nordsjøen leveres nå til det britiske markedet. Gassen flyter gjennom den sørlige delen av verdens lengste undersjøiske rørledning – Langeled.

Første del av den nye hovedfartsåren for gass mellom Norge og Storbritannia var på plass til det nye gassåret, som begynte 1. oktober. Rørledningen måler totalt 1.200 kilometer. Den sørlige delen, som nå er klar til drift, er på rundt 600 kilometer.

Statoil har stått for prosjektering og legging av Langeled på oppdrag for operatøren Norsk Hydro. Gassco overtok operatøransvaret for Langeled 1. september 2006. Prisen er 17 milliarder kroner - 3 milliarder lavere enn budsjettert.

– Denne uken blir vi ferdige med all legging av rør på den nordlige delen av ledningen, og da rekker vi å avslutte før vintersesongen setter inn. Det er vi fornøyde med. Prosjektet har gått etter planen. Nå gjenstår undervannstilkoblinger og testing av den nordlige delen. Dette vil pågå fram til sommeren 2007, sier prosjektdirektør Leif Solberg.

Mindre mengder gass strømmer nå fra de Statoil-opererte Sleipner Øst- og Troll-feltene i Nordsjøen til Easington på den britiske østkysten. Dette ble nådd innenfor fristen som ble satt for tre år siden, nemlig 1. oktober 2006.

– Oppstart av gassleveransen er en milepæl i prosjektet, sier Solberg.

Langeled er 44 tommer i diameter – røret er dermed det største som er lagt på havbunnen i Nordsjøen noensinne.

Den nordlige rørledningen skal tåle et innvendig trykk på 250 bar. Det er samme trykk som på 2500 meters vanndyp. Trykket blir det høyeste for noen transportrørledning i Nordsjøen. Den nordlige rørledningen går fra Sleipner Øst til Nyhamna i Møre og Romsdal og ligger ned på 360 meters dyp der det krysser Norskerenna.

Det nordlige oljerøret settes i drift i 2007, samtidig som leveransene fra det Hydro-opererte Ormen Lange-feltet i Norskehavet starter.

Totalt sett vil Langeled ha en kapasitet på 20 milliarder kubikkmeter gass årlig, eller en femtedel av Storbritannias gassbehov.

Kapasiteten til Langeled kommer i tillegg til Vesterled-systemet, som går fra det Hydro-opererte Heimdal-feltet i Nordsjøen via Frigg-ledningen til St. Fergus i Skottland. Vesterled kan transportere 12 milliarder kubikkmeter gass per år.