Nedjusterer produksjonsanslaget for olje og gass i 2006

oktober 5, 2006, 08:25 CEST

Hydro har nedjustert estimatet for olje- og gassproduksjonen i 2006 med 2,6 prosent, fra 585.000 til 570.000 fat oljeekvivalenter per dag. Om lag to tredeler av reduksjonen i forhold til estimater gitt i juni er relatert til norsk sokkel.

Hovedårsaken til endring av produksjonsvolumet er forsinket oppbygging av produksjonsnivået på Kristin-feltet og lavere gassproduksjon fra feltene Kvitebjørn og Troll.

Begrenset kapasitet for boring på norsk sokkel har dessuten forsinket produksjon fra andre felt.

I Hydros internasjonale portefølje er det også endringer som påvirker estimatene, særlig fra Terra Nova i Canada og fra felt i Mexicogolfen.

Hydros olje- og gassproduksjon i tredje kvartal er anslått til 552.000 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav 31 prosent er gass.