Cove Point gjøres klar for Snøhvit

oktober 6, 2006, 12:45 CEST

Utvidelsen av mottaksterminalen for gass på Cove Point på den amerikanske østkysten er i gang. Dominion gjør nå de siste store forberedelsene for å kunne ta imot gass fra Snøhvit-feltet i Barentshavet.

 

Torsdag 5. oktober var konserndirektør Rune Bjørnson (nummer fire fra høyre), som leder forretningsområdet Naturgass i Statoil, med på å ta det første spadestikket for utvidelsen av Cove Point i delstaten Maryland.

– Statoil legger avgjørende vekt på å være en langsiktig og pålitelig energileverandør. Avtalen med energiselskapet Dominion om mottak av flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit er en viktig brikke i gjennomføringen av Statoils strategi om å gjøre norsk gass til en global handelsvare, sa Bjørnson.

Han fremhevet Cove Point som en strategisk brikke i Statoils langsiktige arbeid med å skaffe et fotfeste i det sterkt voksende amerikanske gassmarkedet. Statoil har en avtale med Dominion om å kunne lande 10,4 milliarder kubikkmeter gass årlig i Cove Point over en periode på 20 år.

– Utvidelsen av terminalen betyr at vi kan øke og fortsette våre leveranser av ren og pålitelig energi, sa direktør Gary L. Sypolt i Dominion under seremonien.
 
James A. Slutz, som er stedfortreder for USAs viseenergiminister, kom i sin tale inn på de lange og gode relasjonene mellom Norge og USA. Med personlig hilsen fra president George W. Bush understreket han Norges og Statoils viktige bidrag til USAs forsyningssikkerhet for energi.
 
Slutz sa at importert LNG i dag står for tre prosent av USAs gassforsyning. Cove Point, som er USAs største terminal, står alene for 35 prosent av LNG-importen. I de nærmeste årene vil importkapasiteten for LNG bli doblet. Slutz fremholdt økende import av gass i flytende form som et viktig bidrag for å sikre landets energiforsyning og energisikkerhet.
 
Myndighetsrepresentanter for delstaten Maryland og lokale myndigheter understreket at utvidelsen for å ta imot gass fra Snøhvit i tillegg også betyr stor verdiskaping i form av sikre og godt betalte jobber og skatteinntekter.