SFT forlenger tillatelse for drift av Søderberg-linje i Årdal

oktober 10, 2006, 08:00 CEST

Statens forurensningstilsyn (SFT) har gitt dispensasjon for drift av Søderberg-linjen Å3 ved Hydros aluminiumverk i Årdal frem til 1. oktober 2007. Hydro venter å stenge produksjonslinjen i løpet av første halvår 2007.

Søderberg-linjen Å3 ved Hydros aluminiumverk i Årdal hadde tillatelse fra SFT til drift ut 2006. Forlengelsen fra SFT gir Hydro tid til å foreta nødvendige omstillinger, og selskapet venter å stenge Søderberg-linjen innen utgangen av juni. Dette er tilpasset oppstart av virksomheten i nye bedrifter som er i ferd med å etablere seg i Årdal som en følge av kommunens og Hydros innsats med næringsutvikling, i første rekke selskapene Dooria og Norsun.

Hydro vil sikre en fortsatt forsvarlig drift av anlegget i Årdal og en sikker nedstenging av produksjonslinjen som er basert på Søderberg-teknologi. Linjen blir stengt etter at denne teknologien ikke lenger tilfredsstiller de miljøkravene som settes til utslipp.

Etter stengingen av Søderberg-linjen vil Hydro fortsette å produsere aluminium i de to eksisterende prebake-linjene i Årdal. Produksjonen av primæraluminium i Årdal vil da ligge på rundt 180.000 tonn årlig og vil sysselsette rundt 800 personer. Dette inkluderer 60 ansatte i Hydros forskningssenter for aluminium, som har hovedsete i Årdal. Nylig besluttet Hydro å investere ytterligere 200 millioner i dette forskningssenteret.