Nye skip for sikker ankerhåndtering

oktober 11, 2006, 07:30 CEST

Statoil har inngått avtaler med rederiene Solstad Offshore og Havila Shipping om levering av tre ankerhåndteringsfartøy. Avtalene er til sammen en verd 1,8 milliarder kroner, inkludert opsjoner.

I 2003 utfordret Statoil offshore-næringen til å komme opp med løsninger for å redusere manuelt arbeid i forbindelse med ankerhåndteringsoperasjoner. Bakgrunnen var at Statoil ønsket økt oppmerksomhet rundt sikkerhet for å redusere antall hendelser ved slike operasjoner.

– Bransjen tok utfordringen. Skipene vi nå leier inn har banebrytende teknologi som blant annet gir bedre sikkerhet og et betydelig lavere utslipp av nitrogenoksider (NOx), sier Terje Overvik, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

De tre skipene representerer ikke bare et stort framskritt når det gjelder arbeidsmiljø og utslipp til det ytre miljø – de bruker også mindre drivstoff. Fartøyene har dessuten flere bruksområder, de kan benyttes innen oljevernberedskap, som beredskapsfartøy og som forsyningsfartøy. I tillegg er skipene tilrettelagt for at enkle undervannsoperasjoner kan styres fra dem.

 

Avtalen med Havila Shipping ASA omfatter to av rederiets store ankerhåndteringsfartøy som er under bygging på verftet Havyard Leirvik i Sogn og Fjordane. Kontraktene gjelder for tre år, med ytterligere tre ettårige opsjoner på hver.

Fartøyene Havila Mars og Havila Mercury skal leveres i henholdsvis mars 2007 og juli 2007. Fartøyet Havila Force skal operere i en periode fra 1. januar 2007.

Kontrakten med Solstad Offshore ASA (SOFF) har en varighet på fem år, i tillegg kommer opsjoner på ytterligere tre ganger ett år.

Avtalene har en samlet verdi på 1 milliard kroner for de faste periodene, inkluderes opsjonene er verdien 1,8 milliarder kroner.

Skipet, som får navnet Normand Ferking, er designet i nært samarbeid mellom SOFF og Vik-Sandvik. Det er under bygging ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i Vest-Agder og skal leveres i april 2007.