Snøhvit styrker lokalmiljøet

oktober 12, 2006, 07:00 CEST

Stadig flere vil bo i Hammerfest, leverandørindustrien er styrket og det er ny optimisme i næringslivet. Det viser en ny undersøkelse som følger Snøhvit-utbyggingen.

Snøhvit-feltet, med landanlegget Hammerfest LNG, er den første olje- og gassutbyggingen i norsk del av Barentshavet. Feltet settes i produksjon høsten 2007.

Rapporten fra prosjektet Følgeforskning Snøhvit, som ble lagt fram 12. oktober, tar for seg de samfunnsmessige virkningene fra arbeidet startet i 2002 og fram til sommeren 2006.
– Resultatet er positivt både med hensyn til næringslivet og befolkningssituasjonen. Det sier Bjørn Fossan, som er Statoils myndighetskontakt for Tromsøflaket i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

– Mer enn 60 prosent av leveransene har hittil gått til norske selskap, og det er mer enn vi i utgangspunktet hadde forventet, sier han.

Til nå har lokale leverandører i Hammerfest fått oppdrag til 2,2 millarder kroner, mens tallet for Nord-Norge totalt er 3,1 milliarder kroner.

– Og dette er før selve driftsperioden er begynt, sier Fossan.

I tillegg betaler Statoil rundt 100 millioner kroner i eiendomsskatt til Hammerfest kommune.


Snøhvit-Utbyggingen har ført til befolkningsvekst i Hammerfest. (Foto: Knud Helge Robberstad)

– Tidligere var det et problem at mange i alderen 20 til 30 år flyttet fra regionen. Nå ser vi en økning i den samme aldersgruppen. Det er viktig med hensyn til befolkningsveksten og stabiliteten i området, sier Fossan, som også var ansvarlig for konsekvensanalysene i forkant av utbyggingen.

En negativ konsekvens av utbyggingen og befolkningsveksten er imidlertid at boligprisene har steget. I følge Fossan har boligprisene nådd et nivå som kan sammenliknes med storbyer i resten av landet.

Det er Finnmark fylkeskommune, Hammerfest kommune og Statoil som står bak rapporten, som er den andre hovedrapporten i prosjektet Følgeforskning Snøhvit. Analysene omfatter blant annet olje- og gassutvinning i nord, næringsutvikling, leveranser, befolkningsutvikling, samfunnsøkonomiske forhold, boligmarkedet og betydningen for ungdom.