Stanser produksjonen på Snorre A

oktober 13, 2006, 12:30 CEST

All produksjon på den Statoil-opererte Snorre A-plattformen og på Vigdis-feltet i Nordsjøen stanses i dag, 13. oktober, på grunn av manglende livbåtkapasitet på Snorre A.

– Vi har vært i dialog med Petroleumstilsynet og tar til etterretning tilsynets avslag på vår søknad om dispensasjon. Vi stenger dermed produksjonen på Snorre A-plattformen. Produksjonen har vært opprettholdt fram til i dag, i forståelse med Petroleumstilsynet. Det sier produksjonsdirektør for Snorre-feltet Øystein Arvid Håland.

Produksjonen på Snorre A-plattformen og på Vigdis-feltet er for tiden henholdsvis 115.000 og 85.000 fat oljeekvivalenter per døgn. Oljen fra Vigdis prosesseres på Snorre A-plattformen. Stans på Snorre A påvirker derfor direkte produksjonen på Vigdis.

Store deler av bemanningen på Snorre A sendes nå i land.

Arbeidet med å reparere livbåtene skal igangsettes så snart som praktisk mulig. Det vil trolig ta en drøy uke før to av båtene er ferdigstilt. Bemanningen om bord vil øke etterhvert som livbåtene blir reparert.

Det er livbåtprosjektet til Oljeindustriens landsforening (OLF) som har påvist svakheter ved den sertifiserte livbåttypen Umoe Schat-Harding FF48II. I alt finnes 39 livbåter av typen på norsk sokkel, fordelt på åtte installasjoner. 20 av båtene er på Statoil-opererte installasjoner: Ti på Heidrun-plattformen, fire på Troll A- og seks på Snorre A-plattformen.

12. oktober ga Petroleumstilsynet dispensasjon til fortsatt produksjon på seks av de åtte installasjonene som har livbåttypen, deriblant Statoil-opererte Heidrun i Norskehavet og Troll A i Nordsjøen. Tilsynet avslo imidlertid dispensasjonssøknaden for Snorre A.

Statoil iverksatte betydelige kompenserende tiltak på plattformene Heidrun og Troll A umiddelbart etter at det ble kjent at livbåtene har svakheter. Svakhetene innebærer at båtene ikke kan droppes fra innretningene. For å ivareta sikkerheten er blant annet helikopterberedskapen økt. Personellet om bord er redusert til et minimum, og aktivitetsnivået er betydelig redusert.

Rettighetshavere på Snorre-feltet er Statoil (15,5497 prosent), Hydro (17,7672), ExxonMobil (11,5849), Idemitsu (9,6), RWE Dea (8,2812), Total (6,1786) og Amerada Hess (1,0384).

Rettighetshavere på Vigdis-feltet er Statoil (28,22 prosent), Petoro (30), Hydro (13,28), ExxonMobil (10,5), Idemitsu (9,6), Total (5,6) og RWE Dea (2,8).