Skip to Content
no

Ny forsyningsrute for norsk gass til Storbritannia offisielt åpnet

oktober 15, 2006, 23:00 CEST
Norge, Tony Blair og Jens Stoltenberg. Under åpningen understreket begge betydningen av teknologi og samarbeid for å sikre energiforsyningen. Gassen som transporteres gjennom Langeled, vil kunne dekke 20 prosent av Storbritannias gassbehov i flere tiår framover.

Gassrørledningen Langeled og mottaksanlegget i Easington i England er viktige deler av Ormen Lange-prosjektet. Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel og er også et av de største pågående engineeringsprosjektene i verden. Ormen Lange-utbyggingen, som blir operert av Hydro, er nær 90 prosent ferdig og holder oppsatt tidsplan og budsjett.
 
Barn fra Easington og Aukra, den norske kommunen som er lokaliseringssted for prosesseringsanlegget for Ormen Lange-gassen, deltok i åpningen av Langeled sammen med de to statsministrene og Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

– Etterspørselen etter energi vil fortsette å øke. Energi er motoren for framskritt og utvikling. Er vi ikke i stand til å utvikle nye energiressurser, eller å få mer ut av de ressursene som er oppdaget, vil resultatet bli høyere priser og forsyningsknapphet. De teknologiske gjennombrudd vi har oppnådd med Ormen Lange-prosjektet, gir håp for framtiden. Vi har gjort det umulige mulig, sa Reiten før de to statsministrene ble servert en kopp te – med vann symbolsk kokt på gass – under åpningsseremonien som ble arrangert av Norges ambassade og Hydro i Lancaster House i sentrum av London. 

Når produksjonen av gass fra Ormen Lange starter høsten 2007, vil om lag 70 millioner kubikkmeter gass strømme gjennom rørledningen Langeled hver dag. Det tilsvarer en femtedel av britisk gassbehov.

Noen av verdens største spesialfartøyer for rørlegging har deltatt i leggingen av den om lag 1.200 kilometer lange undervannsledningen, bestående av nær 100.000 rørdeler, fra landanlegget for prosessering av Ormen Lange-gassen på Nyhamna i Aukra til mottaksanlegget for gassen i Easington på østkysten av England.
 
Under sin tale berømmet Eivind Reiten samarbeidet med Statoil, som har ledet delprosjektet Langeled, og samarbeidet med alle andre leverandører som har bidratt til at Langeled blir ferdigstilt i henhold til tidsplanen og under budsjett.

Før gass fra Ormen Lange kan leveres gjennom røret fra neste høst, vil de videre hovedaktiviteter være knyttet til ferdigstilling av landanlegget for gassbehandling på Nyhamna, boring og klargjøring av de første produksjonsbrønnene og testing av undervannsinstallasjonene på feltet. I tillegg skal ”navlestrengen” mellom undervannsfeltet og landanlegget være etablert, akkurat som den videre forbindelsen til Langeled-rørledningen. 

Med gassreserver på nærmere 400 milliarder kubikkmeter og utbyggingskostnader på om lag 66 milliarder kroner, eller om lag 10 milliarder US-dollar, rangerer Ormen Lange som det største prosjektet innenfor europeisk offshore-utvikling. 

De to produksjonsinstallasjonene på feltet er lokalisert 120 kilometer fra land på en havdybde på 850 og vil bli fjernstyrt fra land. Ormen Lange er dermed ikke bare et av verdens største utbyggingsprosjekter offshore, det er også et av de mest avanserte.