Statoil møter økt gassetterspørsel

oktober 16, 2006, 12:00 CEST

Få selskap er bedre posisjonert enn Statoil til å møte økt britisk gassetterspørsel. Det sa Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass, under den offisielle åpningen av Langeled-røret i London 16. oktober.

Statoil har stått for prosjektering og legging av Langeled på oppdrag for operatøren Norsk Hydro. Prosjektet er så langt levert 3 milliarder kroner under operatørens budsjett.

- Med åpningen av Langeled vil Norge og Statoils gassforsyninger til Storbritannia og Europa øke i årene framover, sier Bjørnson.

Europas energietterspørsel er ventet å øke med 50 prosent fram til 2030. Av alle fossile brennstoff er det etterspørselen av naturgass som øker mest. Det har brakt europeisk energisikkerhet til topps på den politiske agendaen de siste årene. Statoil ønsker å dekke opp for det økende europeiske energibehovet og jakter på nye industri- og markedsmuligheter i kjølvannet av rørleggingsfartøyene på Langeled.

- Få selskap er bedre posisjonert enn Statoil til å møte økt britisk gassbehov. Vi er den ledende arkitekten på norsk sokkel, og vi dekker 10 prosent av den britiske gassetterspørselen, sier Bjørnson. Han mener Langeled-åpningen er begynnelsen på enda større Statoil-leveranser til det britiske markedet.

- Vi vil ta det industrielle ansvaret med å modne nye prosjekter og muligheter for å øke gassleveransene til det europeiske markedet, sier Bjørnson og viser til videreutviklingen av det gigantiske Statoil-opererte Troll-feltet i Nordsjøen. Videreutvikling av Troll spiller en viktig rolle i Statoils strategier for å øke gassleveransene til Europa, uttalte Bjørnson.

- Sammen med våre partnere arbeider vi med å modne 320 milliarder kubikkmeter i nye Troll-reserver. Det er et prosjekt som kan danne grunnlaget for en ny rørledning til Europa, enten den legges til kontinentet eller til Storbritannia. En ny rørledning vil også åpne grunnlaget for flere mindre feltutviklinger i Norskehavet, sier Bjørnson.