Skip to content

Ikke drivverdig på Brugdan

oktober 17, 2006, 10:00 CEST

Operatøren Statoil har avsluttet boringen av letebrønn 6104/21-1 i lisens 006 (Brugdan-prospektet) på færøysk sokkel. Det ble ikke påvist produserbar olje eller gass.Brønnen ble boret av riggen Stena Don til en total dybde av 4.201 meter i et område der vanndypet er 480 meter. Det ble bare påvist spor av gass i strukturen.

– Selvsagt er vi skuffet over at boringen ikke avdekket kommersielle mengder hydrokarboner. Det positive er at brønnen har gitt oss nyttig kunnskap om boring gjennom den vulkanske bergarten basalt. Det vil komme godt med i framtidig leting utenfor Færøyene, kommenterer RuúniRuni M. Hansen, Statoils landsjefdirektør for Færøyene.

I utgangspunktet var planen å bore ned til 3.780 meter, men Statoil søkte om tillatelse til å bore dypere. På grunn av tekniske problemer måtte boringen avsluttes tidligere enn planlagt.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Kjerneprøver fra brønnen skal undersøkes nøye for å samle informasjon til leting i framtiden.

Leterønnen er viktig fordi den gir kunnskap om geologien under basalten på færøysk sokkel, ifølge Bjarni Djurholm, som er handels- og industriminister på Færøyene.

– Forberedelsene til den tredje konsesjonsrunden på færøysk sokkel er i gang. Jeg forventer at konsesjonsrunden vil bli utlyst høsten 2007, som planlagt, sier han.

Partnerne i lisens 006 er Statoil med 27,15 prosent, DONG (21,91), Anadarko (13), Enterprise Oil (Shell) (12,47), Amerada Hess (11,09), BG group (10,31), Faroe Petroleum (4,04) og Atlantic Petroleum (0,03).