Norne øker produksjonen

oktober 18, 2006, 09:00 CEST

Statoil har installert ei ny bunnramme som sikrer økt utvinning på Norne-feltet i Norskehavet. Totalt er det ventet at produksjonen vil øke med 10 millioner fat olje.


Illustrasjonen viser de fem første bunnrammene på Norne-feltet og den nyinstallerte K-rammen.

En av to brønner tilknyttet bunnrammen ble satt i produksjon 18. oktober.

– Statoils ambisjon er å opprettholde et produksjonsnivå på én million fat oljeekvivalenter per dag på norsk sokkel fram til 2015. Økt utvinning på Norne er et viktig bidrag for å nå våre ambisiøse mål, og det er i tråd med målsettingen om økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur, sier Terje Overvik, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Produksjon fra den nye bunnrammen skal forlenge levetiden på feltet. Denne utbyggingen bidrar til å styrke selskapets posisjon på Haltenbanken.

– Prosjektet er ferdigstilt på kort tid til avtalt pris og uten alvorlige hendelser, takket være god innsats fra eget personell og leverandører, sier prosjektleder Anniken Aamodt Widerøe.

Kostnadsrammen for prosjektet er 750 millioner kroner. K-rammen er en typisk undervanns satellittutbygging knyttet opp mot tidligere infrastruktur. Installasjon av K-rammen og oppkobling av rør og kontrollkabel til eksisterende bunnrammer er utført av Acergy Norge. Undervannsutstyret er levert av FMC Technologies.

K-rammen ble installert allerede i september 2005. Arbeidet ble gjort i forlengelsen av marine aktiviteter på Urd, som omfatter Norne-satellittene Stær og Svale. Det øvrige arbeidet er gjennomført sommeren og høsten 2006.

Den andre brønnen skal ferdigstilles av riggen Transocean Arctic i november, og produksjonen fra denne brønnen vil trolig starte i slutten av samme måned. Utbyggingsløsningen åpner for å bore ytterligere to brønner fra K-rammen.

Søknad om å produsere fra K-rammen ble sendt til myndighetene som et tillegg til Plan for utbygging og drift (PUD) for Norne i april 2005.