Sponser nytt konserthus

oktober 19, 2006, 23:45 CEST

Statoil blir generalsponsor og går inn med 30 millioner kroner til nytt konserthus i Stavanger.


Det nye konserthuset i Stavanger åpner i 2011. (Tegning: Medplan AS Arkitekter)

– Statoil ønsker å gå inn i et varig kulturprosjekt i selskapets hjemby, sier konserndirektør for kommunikasjon Reidar Gjærum.

– Det er viktig at Stavanger er en attraktiv by å bo i, en by folk vil flytte til og bli værende i. På denne måten ønsker vi å ta ansvar for å medvirke til at musikk- og kulturlivet i Stavanger-regionen får gode utviklingsvilkår, sier han.

Pengene sikrer fullfinansiering av det nye konserthuset, som etter planen skal stå ferdig i 2011. Konserthuset er estimert til å koste i overkant av 1 milliard kroner, og med et bidrag på 30 millioner kroner blir Statoil den største private bidragsyteren til konserthuset.

– Dette er utrolig gledelig! Statoil har gitt et av de største bidragene til kulturlivet i Stavanger-regionen noensinne, og trolig det største enkeltbidraget. Selv på internasjonalt nivå er dette et bidrag som rager svært høyt. Jeg er glad for at Statoil satser så sterkt på Stavanger-regionen, kommenterer ordfører Leif Johan Sevland.

Ifølge Reidar Gjærum er støtten en naturlig videreføring av Statoils mangeårige samarbeid med Stavanger Symfoniorkester. Statoil har støttet symfoniorkesteret siden 1990, og det er nå klart at Statoil forlenger dagens avtale, i første omgang fram til 2009.

– Statoil har hatt stor glede og nytte av samarbeidet med Stavanger Symfoniorkester, med egne konserter i inn- og utland. Nå ser vi fram til et nytt konserthus med både en akustisk sal, en flerbrukssal og et stort uteamfi. Dette sikrer at konserthuset ikke bare blir for finkultur, men for mange ulike musikk- og kunstuttrykk, sier Gjærum.

Avtalen gir Statoil mulighet til å bruke salene i konserthuset i Bjergsted til egne arrangement, og bygningen vil være godt egnet til konferanser og møter. I tillegg vil den årlige Til byen fra Statoil-konserten i framtiden bli holdt i det nye amfiet.

– Stavanger har i dag et levende musikkliv. Vi tror det nye konserthuset både vil styrke dette og være et langsiktig bidrag til at aktiviteten holdes oppe, sier Gjærum.