Produksjonsstart på Snorre A og Vigdis

oktober 27, 2006, 07:00 CEST

Produksjonen fra Statoil-opererte Snorre A og Vigdis har startet opp igjen.

Produksjonen på Vigdis-feltet startet opp onsdag 25. oktober, mens Snorre A-plattformen startet produksjonen torsdag 26. oktober.

Produksjonen på Snorre A ble stengt 13. oktober på grunn av utbedringsarbeid på livbåtene av typen Umoe Schat-Harding FF48II. Livbåtkapasiteten er nå tilstrekkelig utbedret til at produksjonen kan starte på Snorre A og Vigdis.

Arbeidet fortsetter nå med å utbedre den resterende livbåtkapasiteten på Snorre A. Bemanningen på plattformen vil øke etter hvert som livbåtene blir utbedret.

Snorre A og Vigdis produserte henholdsvis 115.000 og 85.000 fat oljeekvivalenter per døgn før nedstengningen av produksjonen. Ettersom Vigdis-oljen prosesseres på Snorre A, ble Vigdis også berørt av produksjonsstansen på Snorre A.