Vedlikeholdskontrakter med GE Energy Services og MTU Maintenance

oktober 30, 2006, 15:00 CET

Hydro har, i samarbeid med Statoil og ExxonMobil, til hensikt å inngå to parallelle rammekontrakter med norske GE Energy Services og tyske MTU Maintenance Berlin-Brandenburg for reparasjon og vedlikehold av selskapets gassturbiner av typen GE LM2500. Kontraktene vil gjelde for gassturbiner installert onshore og offshore på den norske kontinentalsokkel.

Hydro er operatør for ni plattformer der det er installert totalt 25 gassturbiner av typen GE LM2500. Gassturbinene brukes til kraftproduksjon og til å drive kompressorer som benyttes til reinjeksjon av gass for å øke oljeutvinningen eller for å eksportere gass fra feltet.

Kontraktsoppstart vil bli i desember 2006. Hydros andel vil ha en total verdi i perioden 2007-2009 på om lag 175 millioner kroner. Total omsetning i perioden for alle tre selskapene vil være rundt 700 millioner kroner.

Kontraktene vil også inkludere opsjoner for eventuell forlengelse med ytterligere to ganger tre år.