Hydro-seminar om energimarked i endring

november 7, 2006, 09:00 CET
en viktig møteplass for inviterte gjester og presse.

Når Ormen Lange kommer i drift i 2007, vil eksporten av norsk gass til Europa øke betydelig. I forrige måned åpnet verdens lengste undersjøiske rørledning, Langeled, som etablerer en ny og viktig gass infrastruktur mellom Norge og Europa.

Dette skaper spennende muligheter for Norge - og for et selskap som Hydro. På energiseminaret var representanter for oljenæringen, tilknyttet industri og politikere, samlet for å drøfte blant annet dette spørsmålet: Hvilke perspektiver ser vi for energinasjonen Norge i et europeisk energimarked i stor endring?

I seminarets andre del ble blikket rettet mot teknologi og innsats for å sikre økt utvinning og optimal ressursforvaltning på eksisterende og nye felt på norsk sokkel.

Norge – en sentral aktør i energimarkedet
– Norge har rolle som en stabil eksportør av olje og gass, der en vektlegging av miljø er viktig. Vi skal være et foregangsland på teknologiutvikling for CO2-håndtering, sa olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i sitt innlegg på Hydros energiseminar.

– Vi er verdens sjette største produsent av vannkraft, men verdens største per innbygger. Vi er også verdens tredje største eksportør av olje og gass, påpekte han. – Følgende områder har høy prioritet for at Norge også fremover skal ha en betydelig olje- og gassproduksjon: økt utvinning på felt i drift, aktiv letevirksomhet i modne og umodne områder, at vi har en offensiv nordområdestrategi, og at vi skal være verdensledende på teknologi og miljø.

Regjeringen har etablert et fond på 20 milliarder kroner for å styrke innsatsen for fornybar energi og energieffektivisering. Et mål for Regjeringen er at vi skal være selvforsynt med energi i et normalår, sa Enoksen.

Hydropris for videregående skoler

Under energiseminaret i Bergen ble også Hydroprisen for 2006 delt ut. Prisen går til elever ved videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane som har besvart vanskelige problemstillinger innen matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Konkurransen er et samarbeid mellom Hydro og Bergen Vitensenter.

Gjennom Hydroprisen og støtten til Vitensenteret håper Hydro å bidra til å vekke nysgjerrighet og interesse for realfagene hos dagens skoleelever.

Program for Hydros energiseminar 7. november 2006:

VelkommenKonserndirektør Tore Torvund, Hydro
Hydros rolle i energimarkedetKonsersjef Eivind Reiten, Hydro
Perspektiver for energinasjonen NorgeOlje- og energiminister Odd Roger Enoksen
The changing European energy market: challenges and opportunitiesPhillip Lambert, CEO, Lambert Energy Advisory Ltd.
Grane: Teknologi og erfaringØystein Michelsen, leder for Drift i Hydro
Banebrytende boring på GraneKetil Lenning, administrerende direktør, Odfjell Drilling
Bore- og brønnteknologi for framtidenBjørn Engedal, seksjonsjef i Boring i Hydro
Forskningsbasert innovasjon innen måleteknologiArvid Nøttvedt, direktør, Chr. Michelsens Research
Utdeling av Hydroprisen 2006