Skip to content

Reiten: Hydro vil bidra til å løse klimautfordringene

november 7, 2006, 12:00 CET

- Skal vi bidra til å løse de globale klimaproblemene, er det viktig at vi får teknologiutvklingen inn på riktig spor, og at vi finner løsninger som også resten av verden har råd til, understreket Hydros konsernsjef Eivind Reiten på selskapets årlige energiseminar i Bergen tirsdag.

– Dette betyr langt mer for den globale klimautfordringen enn om ett anlegg i Norge starter rensing innen et gitt årstall, la han til.

Reiten pekte på at dersom man skal forsyne verden med energi på en miljømessig forsvarlig måte, må det utvikles teknologi som gjør energiutvinning av fossil energi miljømessig akseptabelt.

– Det er avgjørende at det utvikles teknologi for å fange, rense og lagre CO2, og at denne teknologien ikke er så kostbar at bare de rikeste landene har råd til å bruke den. Karbonfangst og -lagring kan gi et vesentlig globalt bidrag og er anslått å kunne redusere globale klimautslipp med 20-28 prosent, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Her har Norge særlige forutsetninger for å bidra, og knapt noen har jobbet mer med CO2-teknologi enn Hydro, påpekte Reiten.

– Vi må heve blikket

Konsernsjefen oppfordret til å se miljøutfordringene i et globalt perspektiv.

– Verden står foran en klimautfordring, og ekspertenes råd er entydige: Vi må handle nå. Hydro anerkjenner sammenhengen mellom økte CO2-utslipp og global oppvarming. Samtidig ser vi på miljø som en viktig rammebetingelse – ikke en hindring, men en mulighet.

Reiten framhevet at framtiden tilhører dem som evner å utvikle morgendagens løsninger som frembringer energi med en mindre belastning på miljøet og klimaet.

– Både forskning og markeder vil presse på for å utvikle energi fra nye og mer miljøvennlige kilder. Men også i overgangen til ny teknologi må vi dekke etterspørselen etter fossil energi – og vi må gjøre det på måter som reduserer CO2-utslippene. Derfor er det behov for kontinuerlig teknologiutvikling.