Rammekontrakt på vedlikehold

november 10, 2006, 07:30 CET

Statoil har tildelt en rammekontrakt verd 577 millioner kroner, inkludert opsjoner, til selskapet Mollier AS. Kontrakten gjelder vedlikehold og mindre modifikasjoner på ventilasjonssystemer og kjøleanlegg.

Kontrakten har en varighet er fem år, med opsjoner på to ganger to år. Rammekontrakten omfatter vedlikehold og mindre modifikasjoner på Statoils HVAC-anlegg (heating, ventilation, air condition) samt arbeid på kjøleanlegg. Også innkjøp av materiell som brukes til HVAC-anleggene omfattes av kontrakten.

Avtalen gjelder for alle Statoils plattformer på norsk sokkel samt alle industrielle landanlegg i Norge.

Statoil har i mange år hatt en vedlikeholdskontrakt med Bravida, men denne nye kontrakten har et større omfang tilknyttet modifikasjonsprosjekter.

– Ved å inngå en slik stor rammekontrakt håper vi øke regulariteten ytterligere, samt redusere tilfeller av utstyrssvikt på våre HVAC-anlegg. HVAC-anleggene utgjør en viktig del av sikkerhetssystemene våre, og kontrakten har et betydelig HMS-element, sier Frank W. Arnesen, direktør for anskaffelser i resultatområdet Driftsstøtte i Statoil.

Kontrakten trer i kraft 1. januar 2007.