Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

november 20, 2006, 07:00 CET

15. november 2006 kjøpte DnB NOR på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 125.000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram.

17. november 2006 er 83.800 aksjer viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 1.200.572 aksjer.

 
Nærstående til primærinnsider Jacob S. Middelthon  har fått tildelt 91 aksjer til en gjennomsnittlig pris av 154,62 kroner.