Skip to Content
no

Fant olje og gass i ny del av Astero

november 21, 2006, 07:00 CET

En ny undersøkelsesbrønn (35/11-14S) påviste nye olje- og gassvolumer i et nytt segment ved Astero-strukturen som Hydro påviste i 2005. Den nye brønnen gir viktig informasjon for planlegging av en ny utbygging i området nord for Troll-feltet i Nordsjøen.

Lars Christian Alsvik

 

– Den nye brønnen har både påvist olje og gass i et nytt segment kalt Astero B og gitt mer informasjon om hovedstrukturen på Astero. Resultatene fra brønnen underbygger vår tro på at det er tilstrekkelige ressurser for en ny utbygging i dette området, sier direktør Lars Christian Alsvik i Hydro.

Astero ligger åtte kilometer nord for Fram Vest-feltet på et vanndyp på 361 meter. Letebrønnen ble boret av flyteriggen "Transocean Winner" til et dyp av 3.253 meter.

Resultatene av brønnen vil nå bli evaluert sammen med resultatene og tolkningene av den opprinnelige funnbrønnen med sikte på å anslå det totale ressurspotensialet i strukturen.

Hydro er operatør for utvinningstillatelse 090B, som omfatter Astero-strukturen. I det samme området har Hydro som operatør bygget ut feltene Fram Vest og Fram Øst, som begge produserer olje- og gass til Troll C-plattformen.

Hydro planlegger å levere inn en plan for utbygging og drift for Vega-utbyggingen i det samme området i desember i år.

Partnere i utvinningstillatelse 090B:

Hydro (operatør) 25 %
Revus 25 %
Statoil 20 %
Idemitsu 15 %
Gaz de France 15 %