Klimanøytralt forbruk i Sverige

november 23, 2006, 07:00 CET

Statoil-kunder i Sverige kan tanke klimanøytralt fra 2007. Gjennom en frivillig miljøavgift får forbrukerne mulighet til å nøytralisere sine utslipp av karbondioksid.

– Uansett om man kjører bil eller lastebil eller bruker Statoils produkter til oppvarming av huset eller i industriell produksjon – så bidrar man til utslipp av karbondioksid (CO2). Derfor vil vi gi våre kunder mulighet til å ta ansvar for den klimapåvirkning som ikke kan elimineres, sier prosjektleder Henrik Grenert, som jobber med forretningsutvikling i Statoil Energy & Retail i Sverige.

Allerede nå kan svenskene beregne og gjøre sitt energiforbruk for 2007 klimanøytralt. Den enkelte kunde og bedrift kan fylle inn sitt årsforbruk av oljeprodukter på en kalkulator, lagt ut på www.statoil.se/klimat.

Kalkulatoren regner ut hva det koster å gjøre forbruket klimanøytralt. Det Norske Veritas (DNV) er engasjert for å verifisere tjenesten. Pengene som betales inn skal investeres i utslippskvoter eller i prosjekter som jobber for å redusere drivhuseffekten.

– Framtidens aktører i oljemarkedet vil være de som over tid er gode til å integrere klimaspørsmål i den løpende forretningsutvikling. Som olje- og gasselskap har vi et ekstra ansvar, men også en stor mulighet for å bidra til å redusere utslippene. Drivhuseffekten er et globalt problem, men utslippene skjer lokalt, sier Grenert.

Statoil arbeider for å utvikle produkter som reduserer klimapåvirkningen. Konsernets ambisjon er å redusere sine utslipp av drivhusgasser med 20 prosent innen 2010, sammenlignet med utslippsnivået i 1990.

Allerede gjør Statoil mye. Blant annet lagres én million tonn karbondioksid under havbunnen på det Statoil-opererte Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen hvert år. Statoil kjøper også utslippskvoter for å kompensere for de utslippene som eget personell står for ved tjenestereiser.

Helena Fornstedt
Informasjonsdirektør i Svenska Statoil
Telefon: + 46 704 296 132