Skip to content

Tilbakekjøp av aksjer 

november 23, 2006, 07:30 CET

Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) har den 22. november 2006 kjøpt 580.000 egne aksjer til en kurs på 172,7992 kroner per aksje.

Kjøpet er gjennomført i henhold til vedtak i ordinær generalforsamling i Statoil ASA den 10. mai 2006 om fullmakt til styret om erverv av egne aksjer for etterfølgende sletting.

Statoil ASA og den norske stat ved Olje- og energidepartementet har inngått en avtale som regulerer innløsning og sletting av en proporsjonal andel av Statens aksjer, slik at statens eierandel forblir uendret. Ved innløsning av aksjene skal Statoil ASA betale en pris til staten for hver aksje som tilsvarer volumveid gjennomsnitt av de kurser som Statoil ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon på NIBOR + 1%-poeng, beregnet fra tidspunktet for de enkelte tilbakekjøp.

Etter dette har Statoil en beholdning på 7.067.572 egne aksjer, hvorav 5.867.000 er ervervet i markedet for etterfølgende sletting og 1.200.572 er ervervet i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte. I henhold til avtalen med Olje- og energidepartementet innebærer overnevnte aksjer ervervet for etterfølgende sletting en forpliktelse til å innløse 14.291.848 aksjer fra den norske stat.


Kontaktinformasjon:

Investorrelasjoner:
Lars Troen Sørensen, direktør investor relations, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør investor relations Nord-Amerika, +1 (203) 978 6950 (kontor)

Media:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil), + 47 51 99 13 77 (kontor)