Hydro partner på tre nye lisenser i Brasil

november 29, 2006, 23:00 CET

I den åttende budrunden på brasiliansk sokkel er Hydro tildelt tre blokker i Santos-bassenget.

Hydro la inn bud sammen med Petrobras og Repsol. Selskapene har operatøransvar på hver sin blokk (S-M 1105, 1109 og 1233).

Hydro blir operatør på S-M 1233 med en 40 prosents andel. I de andre to blokkene er Hydros andel 30 prosent.

Hver av blokkene strekker seg over et område på 720 kvadratkilometer, lokalisert nærmere 200 kilometer utenfor Sao Paulo på havdyp fra 1.000 til 2.000 meter.

Hydro har en langsiktig målsetting for sine offshore-interesser på brasiliansk sokkel og åpnet nylig kontor i Rio de Janeiro.

Hydro er allerede aktivt til stede med en 50 prosents andel på Peregrino-feltet, hvor selskapet er operatør i prosjektets utviklingsfase.