Verdens største juletre – under vann

november 29, 2006, 23:30 CET

Det første av i alt 14 "juletrær" til Ormen Lange-prosjektet kom i slutten av forrige uke på plass på 850 meters dyp i Norskehavet. Ifølge subsea-ansvarlig Thomas Bernt i Hydro dreier det seg om verdens største juletre, eller ventiltre, til bruk i et offshore-prosjekt.

Et ventiltre består foruten ventiler også av sikringssystemer, koblinger og nødvendige måleinstrumenter som kobles på brønnrammene.

Til Ormen Lange kreves det solide dimensjoner, og det første juletreet veier hele 65 tonn og måler 4,0m x 4,5m x 3,9 meter.

Installasjonen er gjort på Brønnramme A og koblet opp mot manifolden på brønnrammen. Treet er trykktestet mot manifolden, og alt er funnet i orden.

Det neste som skjer er at brønnen skal ferdigbores og gjøres klar for gassproduksjon (komplettering). Gjenstående boring skjer ved at man fører borestrengen igjennom juletreet og videre ned i reservoaret.

– I alt er det bestilt 14 juletrær fra leverandøren FMC Kongsberg, mens det totalt på norsk sokkel befinner seg nærmere 500 juletrær, men de fleste av langt mindre dimensjoner enn de på Ormen Lange, opplyser Bernt.

Værutsatt
- Juletreet ble tatt om bord på boreskipet "West Navigator" i Kristiansund, og installasjonen ble utført og forløp uten store vansker, forteller boresjef Robin Hartmann fra Shell, som røper at den største bekymringen var de rådende værforhold ute på feltet.

Været i november og desember er ikke å spøke med på Nordvestlandet, og Hartmann regner med at det først blir fra februar, mars og utover at hovedtyngden av juletrær blir installert. Med bølger høyere enn fire-fem meter lar det seg ikke gjøre å foreta operasjonen ute på feltet.

– Men det er uansett en milepæl at vi nå har fått det første juletreet på plass i god tid før jul og at testingen viser at systemene virker slik de skal, sier Hartmann.

Juletrærne har vært gjennom et omfattende testprogram hos Grenland Offshore i Tønsberg (2005 og 2006) og på Vestbase i Kristiansund (2006).