EU-pris for trafikksikkerhet i Latvia

november 30, 2006, 23:00 CET

Statoil Latvija høster anerkjennelse i EU for sitt arbeid for å forbedre trafikksikkerheten i landet. Selskapet er tildelt førsteprisen i kåringen The Excellence in Road Safety Awards.

Baiba Rubess og Dace Lodzina, henholdsvis landsjef og sjef for kundeservice i Statoil Latvija, mottok prisen under en tilstelning i EU-hovedstaden Brussel 29. november. Statoil vant i kategorien for store internasjonale selskaper.

Statoil Latvija har fokusert på trafikksikkerhet i mer enn ti år. Et overordnet mål har vært å bidra til å halvere trafikkulykker i landet. Latvia har vært det landet i Europa som har hatt flest drepte i trafikken i forhold til innbyggertallet.

– Selskapet har sett på arbeidet med å bedre trafikksikkerheten som et samfunnsansvar, og vi startet med våre egne ansatte. Deretter har vi gått ut til kundene og gjennomført kampanjer med utgangspunkt i stasjonene våre. Det hele handler om atferd. Vi kan straffe dårlig atferd, men også påvirke til positiv atferd gjennom gode eksempler og opplæring, sier Rubess.

Under prisoverrekkelsen fortalte Landsjefen om selskapets målrettede arbeid innen helse, miljø og sikkerhet og om prosjektene Statoil Latvija har engasjert seg i. Blant annet har selskapet tatt initiativ til å installere barneseter i biler, sjekk av billys om høsten på Statoil-stasjonene og opplæring i førstehjelp både for egne ansatte og for kunder.

I alt har Statoil Latvija lært opp over 22.000 mennesker og distribuert 30.000 brosjyrer om førstehjelp. Selskapet har også gjennomført kampanjer i samarbeid med skolemyndigheter og trafikketat.

– Dette er en stor anerkjennelse for vårt arbeid. I Statoil Latvija har vi arbeidet med HMS i tankene våre fra dag én etter at selskapet ble etablert i Latvia, sier Dace Lodzina, som har vært ansvarlig for trafikksikkerhetstiltakene.