Inngår ny kontrakt om drivstoff

desember 1, 2006, 07:00 CET

Statoil ASA har inngått rammekontrakt med datterselskapet Statoil Norge om innkjøp av drivstoff til alle aktiviteter på norsk sokkel. Kontrakten har en verdi på om lag ti milliarder kroner over ni år, inkludert opsjoner.


Statoil Norge skal levere drivstoff til fartøyer og installasjoner på norsk sokkel. (Foto: Dag Myrestrand)

Kontrakten har en varighet på fem år fra 1. november 2007 og inneholder en opsjon på ytterligere fire år.

Statoil Norge skal levere diesel (marin gassolje – MGO) som brukes som drivstoff i turbiner og dieselmotorer på alle fartøy og installasjoner hvor Statoil har operatøransvar på norsk sokkel.

– Dette er en viktig kontrakt for Statoil Norge. Statoil ASA er en krevende kunde, og vi arbeider kontinuerlig med å styrke posisjonen vår som førstevalget for forsyningsflåten og installasjonene på norsk sokkel, sier salgsdirektør Tom E. Borgersen for området Auto og Marine i Statoil Norge.

MGO som leveres fra 1. november skal ha lavere svovelinnhold enn det som leveres i dag.

– Det nye drivstoffet vil gi en teoretisk utslippsreduksjon på om lag 400 tonn svovel i året, noe som tilsvarer utslippene fra all veitrafikk i Norge, sier Borgersen. Kontrakten setter fortgang i arbeidet med å gjøre drivstoff med lavt svovelinnhold tilgjengelig for andre brukergrupper.

Statoil Norge leverer også drivstoff til Statoils fartøyer og installasjoner på norsk sokkel i dag. Leveransene skjer fra selskapets baser langs norskekysten. Basene ved Stavanger, Bergen, Kristiansund og Sandnessjøen skal oppgraderes for å stå bedre rustet til å møte leveransene i henhold til den nye kontrakten.

Det er forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge (UPN) som har inngått kontrakten på vegne av Statoil ASA. Av habilitetshensyn har ConocoPhillips hatt ansvaret for anskaffelsesprosessen og ledet evalueringen av de ulike anbudene.