Statoil tildelt blokk i Egypt

desember 4, 2006, 08:00 CET

Statoil er tildelt andel i en dypvannsblokk utenfor Egypt. Det er første gang selskapet får tildelt leteareal i landet.

I den internasjonale budrunden fikk Statoil tilbud om operatørskap og en andel på 80 prosent i blokk 9 i Middelhavet.

Sonatrach International Petroleum Exploration & Production (SIPEX) - et heleid datterselskap av Algeries statlige olje- og gasselskap Sonatrach – er tildelt en andel på 20 prosent.

Tilbudet forutsetter en inngåelse av en produksjonsdelingsavtale samt en endelig godkjenning fra det egyptiske parlamentet. Statoil og SIPEX forplikter seg til å samle inn seismikk og bore én letebrønn i løpet av en fireårsperiode.

– Vi er veldig tilfredse med tildelingen, den sikrer oss fotfeste i en lovende olje- og gassregion. Vår erfaring fra utfordrende feltutbygginger på norsk sokkel og vår kompetanse i å utvikle gassverdikjeder er viktige byggesteiner når vi nå skal utvikle vår virksomhet i Egypt, sier Ottar Rekdal, direktør for Statoils virksomhet i Nord-Afrika.

Blokken ligger vest av Nilen-deltaet og dekker et området på 8368 kvadratkilometer. Vanndybden i blokk 9 er på mellom 1000 og 3000 meter.

– Det byr på utfordringer. Vi er likevel overbeviste om at vår erfaring fra aktivitet i dypvannsområder over hele verden vil gjøre oss i stand til å fullføre et vellykket leteprogram, sier Nils Helge Sørgård, Statoils letedirektør i Afrika.

– En tildeling i Egypt er i tråd med vår strategi for Nord-Afrika. Vi er allerede godt etablert i regionen gjennom våre aktiviteter i Algerie og Libya, sier Rekdal.

I Egypt tildeles blokker gjennom budrunder. Beslutning om tildeling tas på bakgrunn av både tekniske og kommersielle parametere.

I Egypt produseres det om lag 1,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 60 prosent av dette er gass.

Betydelige gassfunn de siste årene har gjort at landet har startet eksport av gass. Statoil åpnet kontor i Kairo i januar 2006.