Stor oljevernøvelse ved Honningsvåg

desember 6, 2006, 16:00 CET

Hydro og en rekke lokale offentlige og private aktører gjennomfører en stor oljevernøvelse ved Honningsvåg. Øvelsen er et ledd i Hydros forberedelser før vinterens leteboring på Nucula-prospektet i Barentshavet.

I en kommune der både fiskeindustri og turistnæring er helt avhengige av den sårbare arktiske naturen, råder det likevel forsiktig optimisme og forhåpning om et nordnorsk oljeeventyr i sin spede begynnelse.

Optimismen gjenspeiles i et banebrytende samarbeid mellom Hydro, det Interkommunale Utvalget for Akuttforurensning i Midt-Finnmark (IUA-MF) og den lokale fiskeflåten.

Samarbeidsavtalen innebærer at 17 fiskefartøy og deres mannskaper stiller seg til disposisjon for en beredskapsordning som vil sørge for å verne kyst og miljø mot eventuelle utilsiktede utslipp fra den nært forestående Nucula-prøveboringen. Boringen på Nucula-prospektet skal starte senere i desember med boreriggen "Polar Pioneer".

Under avtalen har fiskebåtene, som alle er i størrelsen 35 til 50 fot og i daglig drift, forpliktet seg til å ikke være lenger unna enn at de kan komme i posisjon for innsats i henhold til beredskapskravene ved et eventuelt oljeutslipp fra Nucula.

Første øvelse vinterstid

Det er første gang en beredskapsøvelse gjennomføres under så krevende forhold i Barentshavet. Tidligere øvelser har blitt holdt om sommeren og høsten under værforhold som nok kan være mer behagelig for deltakerne, men som er mindre realistiske med tanke på de spesielle utfordringene regionen byr på om vinteren.

Finnmarkskysten preges av store områder med et minimalt eller ikke-eksisterende veinett, til dels manglende kommunikasjonssamband og særdeles kupert terreng. I tillegg er det sårbare sjøfugl- og pattedyrbestander.

I en eventuell utslippssituasjon vil mannskapene måtte arbeide fra sjøsiden med landingsfartøyer og lenser uten å kunne frakte utstyr landeveien. Dessuten er arbeidsforholdene ubarmhjertige, med stummende mørke, høye bølger og bitende kulde. Det er dette Øvelse Nucula er satt i verk for å trene på.

Nært samarbeid

Øvelsen 6. desember skjer i tett samarbeid med IUA-MF, NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskap), Kystverket, Det Norske Veritas, samt de øvrige lisenshaverne som samarbeider om bruken av den innleide boreriggen "Polar Pioneer", Statoil og Eni. Utgangspunkt i Honningsvåg er ikke tilfeldig; det er der beregninger har vist at det er størst sannsynlighet for stranding av olje ved en eventuell utslipp. Øvelsen tar utgangspunkt i en tenkt utslippssituasjon fra leteboringen.

Øvelse Nucula begynte tirsdag 5. desember med en teoretisk gjennomgang av hele øvelsen for alle deltakende parter i Honningsvåg. Hydros Robert Farestveit er ansvarlig for øvelsen.

Under øvelsen skal det settes ulike typer lenser fra fiskefartøyer, mens landingsfartøyer vil sette mannskaper i land for å arbeide med manuell oljerensing i strandsonen.

Øvelsen vil kunne spores på det interaktive beredskapskartet til beredskapsportalen.no, et nettsted som er utviklet i et samarbeid mellom IUA, NOFO, DNV og operatørselskapene.