Null utslipp gir mer olje fra Brage

desember 6, 2006, 08:30 CET

Hydro har tildelt Aker Kværner Offshore Partner AS en kontrakt for oppgradering av injeksjonsanlegget for produsert vann på Brage-plattformen i Nordsjøen. Oppgraderingen vil gi oss null utslipp av produsert vann og opp mot 1,2 millioner fat ekstra utvinning fra Brage. Dette er et miljøtiltak med bra lønnsomhet, sier feltsjef Terje Hauge på Brage.

Hydro og de øvrige partnerne i Brage-feltet har besluttet å investere i ytterligere tiltak for å redusere utslipp av oljeholdig produsert vann fra prosessanlegget på feltet.

Det nye prosjektet omfatter oppgradering av vanninjeksjonsanlegget på Brage-plattformen slik at alt produsert vann vil bli reinjisert i reservoaret fra 2008.

Prosjektet har en samlet kostnad i overkant av 200 millioner kroner.

Reinjeksjon av produsert vann vil bidra til å gi trykkstøtte i reservoaret og dermed øke oljeutvinningen med 1 til 1,2 millioner fat olje fram til nedstengning av feltet.

Brage er et modent oljefelt som i dag produserer om lag 20.000 fat per dag. Hydro har gjennomført en rekke tiltak for å opprettholde lønnsom produksjon fra feltet.

Brage har vært Hydros pilotfelt for innføring av integrerte operasjoner, med overføring av en rekke arbeidsoppgaver til landorganisasjonen og økt støtte til drift av plattformen fra ledelse og ekspertise på land.

– Investering i økt vanninjeksjon gir oss en vinn-vinn-situasjon der vi både fjerner utslipp av produsert vann og øker utvinningen like mye som en ny god produksjonsbrønn ville gitt oss, sier feltsjef Terje Hauge.

Totalkontrakten som er tildelt Aker Kværner Offshore Partner omfatter prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, oppkobling og assistanse ved testing av denne oppgraderingen på Brage. Verdien av kontrakten er i underkant av 147 millioner kroner.

Prosjekteringsarbeidet, innkjøp, fabrikasjon, oppkobling og testing vil foregå i perioden fra desember 2006 til juli 2008.

Kontrakten tar utgangspunkt i Hydros rammeavtale for modifikasjonsarbeider med Aker Kværner Offshore Partner.