Vil vokse i Norskehavet

desember 7, 2006, 12:30 CET

Statoil har høy aktivitet på lete- og prosjektsiden i Norskehavet i dag, og ser betydelig vekstpotensial for selskapet i dette området framover, sa konsernsjef Helge Lund under Desemberkonferansen 7. desember.

Årets konferanse i Kristiansund setter Norskehavet inn i et internasjonalt perspektiv, i fokus er energisituasjonen i Norge og Europa. Tema for konferansen er "Energi til Europa - Norskehavet leverer!"

Lund understreket i sitt innlegg at norsk sokkel fortsatt har et stort potensial, og at Statoil har lansert en krevende ambisjon om å opprettholde en produksjon på én million fat oljeekvivalenter per dag til 2015.

- I Norskehavet har Statoil deltatt i 199 av de 214 letebrønnene som til nå er boret. Vi vil fortsatt holde høy aktivitet både på lete- og prosjektsiden. For å realisere høyest mulig verdi fra forventede volumer i nye felt kan det bli nødvendig med ny transportkapasitet ut av området, poengterte Lund.

– Det blir viktig å finne gode områdeløsninger, og ikke minst at utviklingen i Norskehavet ses i sammenheng med aktiviteten i sør.

Desemberkonferansen er blant de største olje- og gasskonferansene i Norge. Årets arrangement, som er det 24. i rekka, har 300 deltakere.

Etter konferansen reiste Lund direkte til det Statoil-opererte industrianlegget på Tjeldbergodden.

På Tjeldbergodden driver Statoil mottaksanlegg for gass fra Heidrun-feltet i Norskehavet, luftgassfabrikk og Europas største metanolfabrikk. Tjeldbergodden-anlegget representerer Norges største industrielle videreforedling av naturgass.

Anlegget på Tjeldbergodden er viktig for Statoil. Det er her Statoil sammen med Shell håper å kunne bygge gasskraftverk med fangst av karbondioksid (CO2) som en del av en industriell verdikjede.

Lund framhever anlegget i Midt-Norge som en viktig brikke i debatten rundt klimagassutslipp.

- Statoil ønsker å bli anerkjent som en del av løsningen, ikke som en del av problemet. Løsninger for håndtering av CO2 må ses i et globalt perspektiv. Tjeldbergodden kan derfor få en sentral industriposisjon innenfor fangst og lagring av CO2, sa Lund under allmøtet med de ansatte. 

Han understreket at prosjektet vil trenge aktive bidrag fra myndighetene for å kunne realiseres.

På anleggene på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og Mongstad i Hordaland, to av de største CO2-prosjektene i verden, samarbeider Statoil med Shell og staten for å finne løsninger for å fange og lagre CO2 fra avgassene.

- Begge prosjektene representerer krafttak for energi og miljø. De vekker stor oppmerksomhet internasjonalt og kan virke som katalysatorer for utvikling av nyskapende teknologi, sa Lund.