Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

desember 14, 2006, 08:45 CET

11.desember 2006 kjøpte DnB NOR på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 138 000 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. 13 desember 2006 er 97.863 aksjer viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp.

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 1.240.709 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinsidere fått tildelt aksjer i forhold til sitt sparebeløp til gjennomsnittlig pris kr. 169,81.

Navn Nye aksjer desember 06 Ny beholdning
Helge Lund
899
4.583
Eldar Sætre
243
1.836
Jon Arnt Jacobsen
432
2.344
Terje Overvik
479
1.924
Peter Mellbye
196
3.131
Margareth Øvrum
243
2.386
Inge Eivind Sørvik
53
925
Rune Bjørnson
290
724
Nina Udnes Tronstad
292
430
Reidar Gjærum
338
1.446
Jacob S Middelthon
100
1.821
Anne Margrethe Middelthon
731
Ola Morten Aanestad
145
496
Kjell-Erik Østdahl
586
647
Torgrim Reitan
156
522
Marit Bø Reitan
75
287
Kåre Thomsen
189
2372
May-Marie Thomsen
83
656
Ann-Elisabeth Serck-Hanssen
101
543
Sverre Serck-Hanssen
148
1.057
Stig H. Christiansen
148
307
Stein Egil Næss
243
995
Morten Svaan
29
512
Tom Melbye Eide
724
724