Ny, stor utbygging i Nordsjøen

desember 15, 2006, 10:30 CET

Utbyggingsoperatøren Statoil har i dag, 15. desember, levert planene for utbygging, anlegg og drift (PUD/PAD) for Gjøa-feltet i Nordsjøen til Olje- og energidepartementet.Partnerne i Gjøa-lisensen har enstemmig vedtatt utbyggingsplanen og ønsker å bygge ut feltet med havbunnskompletterte brønner knyttet opp mot en halvt nedsenkbar produksjonsplattform.

Etter planen skal Gjøa produsere olje og gass fra 2010. Oljen skal gå i rør til Troll II-rørledningen og videre til den Statoil-opererte Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen skal sendes i det britiske rørsystemet FLAGS til St. Fergus i Skottland. Feltet skal i hovedsak drives med kraft fra land.

Feltet skal bygges ut med tekniske løsninger som Statoil har gode erfaringer med fra utbyggingen av blant annet Kristin-feltet i Norskehavet. Dette bidrar til å gjøre utbyggingen så robust som mulig, både i forhold til sikkerhet og miljø.

– Med Gjøa åpnes en ny del av Nordsjøen for kondensat - og gassproduksjon. Jeg er stolt over at vi har funnet en utbyggingsmodell for Gjøa som tilfredsstiller Statoils krav til lønnsomhet, sier Terje Overvik, konserndirektør for undersøkelse og produksjon Norge.

Han minner om at feltet er modnet fram på kort tid og at lisensen har arbeidet kreativt for å få lønnsomhet i et i utgangspunktet marginalt prosjekt. Eksempler på dette er at man tar i bruk eksisterende infrastruktur som Troll oljerør II og FLAGS.

Utbyggingsplanen innebærer også at de Hydro-opererte kondensat- og gassfeltene Vega og Vega Sør knyttes opp til Gjøa-plattformen. Dette er små felt som det trolig ikke hadde vært lønnsomt å utvikle selvstendig. Dermed blir samordningsfordelene store.

– Statoils ambisjon er å produsere én million fat oljeekvivalenter fra norsk sokkel fram til 2015. Gjøa-produksjonen blir et viktig bidrag også i denne sammenhengen. Utbyggingen vil også støtte opp under videre leting og utvikling i dette området, påpeker Overvik.

De totale investeringene er beregnet til i størrelsesorden 27 milliarder 2006-kroner. De Hydro-opererte lisensenes andel utgjør rundt 1,9 milliarder kroner av dette.

Gjøa ble påvist i 1989 og ligger i blokkene 35/9 og 36/7, om lag 70 kilometer nord for Troll-feltet og 45 kilometer utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Reservene i Gjøa er beregnet til rundt 40 milliarder standard kubikkmeter gass og om lag 83 millioner fat olje og kondensat.

Statoil er utbyggingsoperatør for Gjøa, mens Gaz de France Norge overtar som driftsoperatør når feltet settes i produksjon. Rettighetshaverne i lisensen er Gaz de France Norge (30 prosent), Petoro (30), Statoil (20), Shell (12) og RWE Dea (8). Utbyggingen forutsetter at planene godkjennes av norske myndigheter.