Norsk samferdselsminister besøkte hydrogenstasjon i Berlin

desember 15, 2006, 09:00 CET

- Det er inspirerende å se hvordan Norge kan spille en ledende rolle innenfor utviklingen av framtidens miljøvennlige transportløsninger, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete, da hun torsdag besøkte Aral-stasjonen på Messedamm i Berlin.

Stasjonen, som er verdens største integrerte hydrogenstasjon, ligger like ved det internasjonale kongressenteret og er en av de travleste i Berlin. Her tilbys både trykksatt hydrogengass og flytende hydrogen, bensin og diesel. 17 hydrogenbiler er tilknyttet stasjonen, der Hydro produserer trykksatt hydrogen direkte på stasjonen fra strøm og vann. Noen av bilene som er tilknyttet prosjektet, har forbrenningsmotorer, og noen har brenselcellemotorer.

– Hensikten med prosjektet er å vise at hydrogen er et sikkert, miljøvennlig og velegnet drivstoff for transport i det daglige liv, sier Ulf Hafseld, ansvarlig i Hydro for forretningsutvikling på hydrogenområdet.

Hydrogen inneholder ingen miljøfarlige stoffer, og de eneste utslippene fra bruk av hydrogendrivstoff er vann. Ved elektrolyse splittes vann i oksygen og hydrogen. Strømmen som brukes i denne prosessen, kommer fra fornybare energikilder, noe prosjektet har sikret seg ved å kjøpe grønne sertifikater.

Mange hydrogenprosjekter

Hydro deltar i en rekke hydrogenprosjekter i Europa og er også aktivt med i utviklingen av en hydrogenvei fra Oslo til Stavanger – HyNor. Målet med hydrogenveien er at det i løpet av 2009 skal være mulig å kjøre hydrogendrevne biler mellom Stavanger og Oslo, med fokus på knutepunkter med lokal aktivitet i Stavanger, Lyngdal, Porsgrunn, Drammen og Oslo.

Statsråd Liv Signe Navarsete åpnet den første HyNor-stasjonen i Stavanger i august. I slutten av mai la hun også ned grunnsteinen for Hydros første hydrogenstasjon i Norge. Den vil ligge ved Hydros forskningssenter i Porsgrunn og skal stå ferdig til våren.

Samarbeidsprosjektet i Berlin bærer navnet Clean Energy Partnership (CEP Berlin) og består av 11 forskjellige selskaper. Også tyske myndigheter deltar aktivt. På samme måte som norske myndigheter har gitt viktig støtte til hydrogenveien mellom Oslo og Stavanger, har også tyske myndigheter bidratt vesentlig til realiseringen av hydrogenprosjektet i Berlin.

Tyskland ligger også langt fremme innenfor biodiesel, og i dag er det om lag 1.900 utsalgssteder for biodiesel i Tyskland. Dette var noe som interesserte statsråd Navarsete, som viste stor interesse for Hydros samarbeid med Norske Skog for å se på mulighetene for å produsere annen generasjons biodiesel fra trevirke.

– Tyskland har kommet langt når det gjelder å ta i bruk miljøvennlig drivstoff som hydrogen og biodiesel. Erfaringene herfra kan være gode å ta med seg i arbeidet for å øke bruken av hydrogen og biodiesel i Norge, sa Navarsete.