Vant for innsats mot fallende gjenstander

desember 18, 2006, 23:00 CET

Konsernsjefens pris for helse, miljø og sikkerhet 2006 er tildelt Johan Kolstø og en gruppe som har arbeidet med å identifisere og redusere faren for fallende gjenstander i oljeindustrien.


Johan Kolstø mottok den 10. HMS-prisen for arbeidet med kran, løft og fallende Gjenstander (KLFG). Konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet i Statoil, Nina Udnes Tronstad, delte i år ut prisen på vegne av Helge Lund. (Foto: Harald Pettersen)

- Dette var veldig kjekt! Vi ble overrasket, for det var mange verdige kandidater til prisen, sier Johan Kolstø.

- Vi har holdt på med arbeidet i mange år, og det betyr mye for oss å få HMS-prisen. Nå blir det lettere å få innpass andre steder også, ved landanlegg for eksempel. Innsatsen vår er rettet mot hele verdikjeden: sikkert utstyr, sikre arbeidsprosesser og sikker atferd, sier Kolstø.

Han mottok prisen på vegne av gruppen som vant under en tilstelning i Statoils gjestehus utenfor Stavanger mandag 18. desember.

Johan Kolstø er overingeniør i brønnteknologi i Teknologi og prosjekter. Siden slutten av 1990-tallet har han ledet FGNull-gruppen (fallende gjenstander null-gruppen). Deltakerne har arbeidet systematisk for forbedring innen området "fallende gjenstander".

I 2003-2004 ble det etablert FG-inspeksjonsgrupper og et visualisert FG-inspeksjonssystem som dekker alle områder innen bore- og brønnaktivitetene på faste installasjoner og rigger. Det ble også utarbeidet en håndbok for beste praksis, Sikker sikring.

I juryens vurdering heter det blant: "Fallende gjenstander er en av de største trusler for å gjøre alvorlig skade på personell. Kandidaten har gjennom mange år vært sentral i arbeidet mot fallende gjenstander og har tatt i bruk nye virkemidler. Arbeidet har gitt påviselige resultater. Statoils innsats har ført til bransjeinitiativ innen området."

Konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet i Statoil, Nina Udnes Tronstad, delte i år ut prisen på vegne av Helge Lund. Konsernsjefen setter stor pris på arbeidsinnsatsen til årets vinner av HMS-prisen.

– Statoil har gjennom mange år vært et foregangsselskap i arbeidet mot fallende gjenstander. Det har vært en kraftig forbedring innen dette området. Arbeidet som er utført er, bokstavelig talt, et «nytt grep» rundt fallende gjenstander, og det fortjener anerkjennelse og stor oppmerksomhet, sier Lund.

HMS-prisen ble i år delt ut for tiende gang. Lund peker på at prisen i løpet av disse årene har opparbeidet seg både godt rykte og stor prestisje. Den gis stor oppmerksomhet og øker bevisstheten rundt arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i selskapet.

– Både vinneren og finalistene har god grunn til å være stolte over det de har fått til, understreker Lund.

93 kandidater fra hele konsernet ble foreslått til årets pris.